SECTIONS
Wednesday , May 23, 2018

Todino: Wa mahimuot si Tagle

UNSA may importante, nga buhi ang tawo apan spiritually dead, o patay apan mabuhi siya tungod sa iyang baskog nga espirituhanon nga pag-alagad?
Kining tawo nga spiritually dead, buhi pa apan nabugto na iyang relasyon uban sa Ginoo – nagpasabot naglunang na siya sa pagkadaotan kay gipasulabi niya ang paghimog mga kalihukan nga supak sa kabubot-on sa Dios.

Ambot kon nakita ba kini sa kadagkoan sa Simbahang Romano Katoliko diha sa katawhan karon,ug nagpakabana ba kaha sila sa espirituhanong kahimtang sa ilang mga ginsakopan.

Sa miaging adlaw, nanawagan si Manila Cardinal Luis Tagle nga undangon na kining pagpanggama ug pagpangbaligya og illegal nga drugas, ug taposon na kining pagkutlo sa kinabuhi sa tawo.

Ang mensahi ni Tagle tataw nga gipunting niadtong mga sindikato
sa drugas nga nagpadayon sa ilang hiwi nga binuhatan, ug ngadto usab sa administrasiyon ni Presidente Duterte nga mipatulin pa sa kampaniya batok sa illegal nga drugas.

Wa mahimuot si Tagle sa ulahing operasiyon sa kapolisan diin nikalas sa kinabuhi sa 17-anyos nga ulitawo.

Kon seryoso ang simbahan sa iyang tinguha nga maundang kining problema sa drugas, kaniadto pa unta nagpakita kini og sinseridad sa ilang pasuporta sa kampaniya sa administrasiyon batok sa drugas.

Ang labing epektibo nga mahimo unta sa simbahan, nga dili sila madudahan nga nanggilabot sa kalihukan sa gobiyerno, mao ang pagpalig-on sa ilang programa pagpalig-on sa espirituhanon aspeto sa ilang ginsakopan.

Himuon nila nga buhi kanunay ang espirituhanon nga pagkinabuhi sa katawhan pinaagi, una sa tanan, paghimo sa ilang kaugalingon nga ehemplo ngadto sa kadaghanan.

Apan, unsaon pagtuo sa mga alagad kon mismo ang simbahan nagpakita og kwesiyonabli nga kalihukan. Nahimuot ba ang Ginoo kon modawat ang simbahan og hinabang gikan sa sugal? Nasubay ba sa katarong ang pagpaprotiher og mga rebeldi. Sulondon ba ang pagserbisyo sa simbahan sa samang higayon nagtiner ug babaye o nangabuso og kabataan.

Unsa may konkreto nga solusiyon nag napaambit sa simbahan paghunong aning problema sa drugas. Naa ba kaha?

Ambot kon nagbasa ba kaha og Bibliya ning mga pari ug obispo. Kon nagbasa man, nakasabot ba kaha sa pulong sa Ginoo?

Wala ba pud kaha nila gi-kwestiyon ang Ginoo sa iyang pagmando sa mga Isrealitas pagpatay sa ilang kaaway – tanang tawo lakip na ang inosenting kabataan ug mga babaye. Ang sugilanon nga mabasa nato sa Joshua 6, usa lamang kana sa daghang mga sitwasiyon diin gitugot sa Dios ang pag-ihaw sa iyang mga kaaway. Unsa may nahitabo sa mga tawo panahon ni Noe, sa mga tawo sa Sodoma ug Gomorrah.

Dunay gitawag nato og murder o kining pagpatay nga nagsumikad sa naghinobrang kalagot ug kayugot ug kasilag batok sa usa ka tawo, ug duna poy tigawag nato ug justifiable killing.

Kon sangkap unta sa kahibalo ang simbahan, wala na silay panahon unta nga mokwesiyon sa pamaagi sa administrasyon ni Duterte pagpuhag sa problema sa drugas.

Kay sila mismo pakyas man gani sa pagpalig-on sa espirituhanon aspeto sa ilang mga alagad nga mao unta ang usa sa mga paagi nga mahilayo ang tawo gikan sa mga daotang bisyo ug kalihukan sa drugas.


VIEW COMMENTS