SECTIONS
Wednesday , May 23, 2018

Sugilanon: Ulahi na

Renato S. Pono
Mantuyong, Mandaue City, Cebu

TATAY Simon ug Na­nay Simang,” magul-anon nga misulti si Rebecca, ang ka­manghurang dalaga sa tulo ka magsuon. “Pangita kamog maayong laki nga tambalan aron hinginlan ang dili- ingon-nato nga ania mag-puyo ning atong balay.”

“Unsa bay dili-ingon-nato, Rebecca?” ni Simon. “Ngano nakakita ka ba?”

“Pastilan, Rebecca,” sagbat sa iyang inahan, “motuo ka diay og dili-ingon-nato! Pulos lang kana mga tabi-tabi sa mga tawo!”

Kanunay na lang magsubo ug maghilak si Rebecca kay dili man siya tuohan sa iyang ginikanan. Wa siya alingaha ug wa paminawa ang iyang paghangyo. Sila si Donato ug Ibyang, iyang mga igsuon nga pulos na minyo. iyang gisuginlan basin og makatabang kaniya, apan maorag mga tinubagan sa ilang ginikanan.

Ang ilang gialinga ang ila rang negusyo sa pagkaon. Daghang mangaon sa ilang mga pagkaong tinda. Dinhi sa ilang negusyo kadali ra silang miadelanto. Nakapalit silag luhong awto, trak de karga, ug gihitsasan ang sulod sa ilang balay nga kabilin pa sa ginikanan ni Simon.

Sa kuwarto ni Rebecca adunay nagpuyo nga agta. Ug si Rebecca didto sa maong kuwarto gipriso sa iyang ginikanan sa higayon nga mag-maoy ug manghagis kini tungod sa agta nga naninguha sa dalaga.

“Nasayod ko, nahadlok ka sa akong hitsura,” matod sa agta. Dihadiha nausab ang dagway sa agta, bisan og itom apan guwapo ug dili na kahadlukan. Sigehan siyag pakita sa agta hangtod nga nagkasuod sila. Mapinanggaon ang agta kaniya. Bisan unsay iyang gusto di makawang ug nahaylo usab ang dalaga sa agta. Nakasugot ra gyud si Rebecca kadugayan.

“Tay, Nay,” ni Rebecca usa ka higayon niana. “Buntis ko. Ang agta maoy amahan ning akong gisabak!”

“Unsay buntis? Kahapsay sa imong tiyan,” ni nanay niya Simang.

“Di gihapon ko ninyo tuohan? Aw…. naa ra ninyo!”

Paglabay sa pipila ka bulan may uha nga ilang nabati sulod sa kuwarto ni Rebecca. Sila si Donato ug Ibyang nakadungog usab sa hilak sa bata. Nanulod sila sa lawak uban nilang Simon ug Simang.

“Nakabati kamig uha sa bata, Rebecca,” hapit sila magkadungan pagsulti.

“Ang wa ninyo tuohi, karon mituo na gyud mo nga akoa tong anak! Si Bayugyog ang inyong nabati. Ulahi na ang inyong pagtuo sa akong gibutyag ninyo kaniadto.”

Nanghilak silang tanan sa atubangan ni Rebecca. Mibati na silag kaluoy ug kahingawa.

“Usik lang ang inyong paghilak sa akong atubangan, Tay Simon, Nay Simang,” sukmat ni Rebecca, “kay bisan pag dugo ang inyong ihilak, di na kamo makaangkon pa kanako nga inyong anak. Isipa nga duha ray inyong anak kay di na ko makabiya sa amahan sa bata.”

Ug midanguyngoy silang Simon ug Simang nga migakos kang Rebecca. Silang Donato ug Ibyang mihalog usab sa ilang igsuon.

“Kon ako mamatay hingpit na gayud akong panag-iyahon sa kalibutan sa mga dili-ingon- nato!” ni Rebecca nga luhaan sab ang mga mata.

Sa usa ka pagpamilok, kalit nga nahanaw si Rebecca. Wa na nila kini makita. Ug misamot ang ilang paghilak ug pagdanguyngoy. (Katapusan)


VIEW COMMENTS