SECTIONS
Saturday , June 23, 2018

Tambagi ko Noy Tikyo: Kalagot

DEAR Noy Tikyo,

Tagoa ko sa akong ngalan nga Carlo. 20 anyos na ug nag-eskuwela. Nagdako ko uban sa akong inahan kay nagkabuwag man sila sa akong amahan sa dihang nag-edad pa ko og singko anyos.

Nakita nako unsa kalisud ang among naagian ni Mama. Grabe ang kayud ni Mama aron nga mabuhi mi. Hinungdan nga giabagan ko na lang sab siya pinaagi sa pagpaninda og balut sa palengke matag gabii human sa akong klase.

Karon, second year college na ko sa pampublikong tulunghaan. Naglaum kong molampos ko sa kursong social worker.

Ang akong problema kay human sa taas-taas nga panahon, mibalik ang akong amahan. Ug nangayo og pasaylo namo ni Mama.

Tungod sa kaluoy, gidawat pod ni Mama ug nia na siya karon puyo namo. Apan kami gihapon ang nag-antus kay duna na man siyay sakit. Gani duha na ka tuig nga naglubog na siya sa higdaanan.

Apan wa ko batia og kaluoy niya tungod sa akong kahiubos nga gibiyaan mi ni Mama sa dihang gamay pa ko. Naa gihapon ang akong kasuko kaniya. Si Mama nadawat na niya, apan ako nia gihapon nako ang kalagot sa akong amahan.

Di ko ganahan nga motagad ug moatiman niya bisan og naa na siya sa amo.
Palihug tambagi ko.

Carlo

*****

Carlo,

Bisan unsa pay imong isulti, amahan gihapon nimo siya. Wala ka karon sa kalibutan kon wala siya.

Nakasabot ko sa naagian ninyong kalisud tungod sa iyang pagbiya kaninyo long time ago. Gani kini man ang nagtukmod kanimo nga masilag ngadto kaniya.

Apan human na kadto nga hitabo sa inyong kinabuhi. Naa na siya, nakaamgo ug mibalik kaninyo ug nangayo og pasaylo sa iyang gibuhat.

Busa hinay-hinayi na kadto og hikalimot kay di man kini makatabang sa pag-alim sa samad nga naangkon sa kagahapon.

Dawata ang nahitabo sa inyong kinabuhi aron nga magmalinawon ang imong hunahuna ug makatutok ka sa imong pag-eskuwela.

Timan-i, diyutay na lang ang panahon nga nabilin sa kinabuhi sa imong amahan ug wala kita masayud nga karon o ugma o sunod semana o sunod bulan kuhaon na siya sa Ginoo gumikan kay masakiton siya.

Pahimusli kining nahabilin nga higayon nga ipakita nimo kaniya ang imong pagdawat sa iyang pasaylo kay di na nimo kini mahimo pa kon patay na siya.

Kon nadawat man siya sa imong inahan, nganong ikaw di man?

Noy Tikyo


VIEW COMMENTS