SECTIONS
Sunday , June 24, 2018

Balak: Ang kargador sa pantalan

Lamberto G. Ceballos
Cawayan, Dalaguete, Cebu

ANG gibala sa bus-ok niyang mga abaga
Mga sinakong bugas ug di-matukib
Nga mga pag-antos. Iya kining bagad
Sa kinabuhi sa iyang pamilya.

Ang iyang mga mata nga usahay
Molantaw sa halayong kadagatan
Nagtan-aw pod sa maayong kaugmaon
Sa iyang mga anak. Naniksik og paglaom
Nga matuman ang ilang mga pangandoy
Bisag mobunok ang kusog nga ulan
Sa udtong tutok.

Ang mga singot nga namutlog sa iyang
Napagtong nga nawong gidapuwas
Sa kubalon niyang mga palad nga maoy
Nag-agak sa gagmay nga mga bukton
Sa mga batang sa Diyos siyay miangkon.

Bisan sa mangitngit nga mga kagabhion
Kanunay magduhiraw ang iyang hunahuna
Samtang magpaabot na pod sa pagsiak
Sa banagbanag sa bag-ong kabuntagon,

Nga mosalingsing sa kinauyokan sa iyang
Dughan og timgas nga pagbati sa padayong
Pagkugi aron ugma damlag mabulahan
Ang mga anak sa kusog sa ilang amahan.


VIEW COMMENTS