SECTIONS
Sunday , June 24, 2018

Todino: Same sex ni Duterte

WA TA mokwesiyon sa baruganan ni Presidenti Duterte nga supak siya sa gender discrimination. Tinuod na dili angay nato lainon og pagtratar ang bakla o bayot ug ang mga lakin-on o tomboy.

Wa sab ta mopalag sa iyang baruganan nga uyon siya sa same sex marriage. Daghan nang mga nasod sa kalibutan, labi na sa Estados Unidos sa Amerika ang nagtugot na pagkasal tali sa lalaki ug lalaki, o babaye ngadto sa babaye.

Kana maoy iyang personal nga baruganan ug angay respetohan. Matag usa nato gawasnon nga mopadayag sa iyang baruganan ug opinyon.

Apan, sa iyang pag-ingon nga kinahanglan usbon ang balaod sa Pilipinas aron tugotan ang same sex marriage, nan, kana maoy dakong problema. Iyang pagka-presidenti, iyang posisyon sa gobiyerno mao nay pagduso sa maong baruganan.

Timan-i nga gipili si Duterte sa kapin sa 16 milyones ka mga tawo sa Pilipinas. Ug nagtuo kining mga botanti nga taas ang moral ni Duterte nga mogiya alang sa pagkamatarung, hapsay, ug malinawon nga katilingban.

Ug nasayod ta, bisan dili nato ibasi sa Bibliya usa ka immoral kining panag-uban sa susamang sex.

Sa dugay’ng panahon, giila ang atong Pilipinas nga Kristohanon nga nasod, nagpasabot nagtuo kita ug nagsimba sa Dios.

Gisimba sa kadaghanan sa Pilipino ang Dios nga nagmugna sa lalaki ug babaye. Ug susamang Dios nga naghimo sa unang kasal tali sa lalaki ug babaye didto sa tanaman sa Eden.

Walay record sa Bibiliya nga giduso sa Ginoo ang same sex marriage. Apan dunay mga sinulat sa Balaang Kasulatan nga nagkondinar sa panag-uban sa lalaki ug lalaki o babaye ngadto sa babaye.

Kon nahibaw mo sa sugilanon sa Sodoma ug Gomorra diha sa Genesis 19, nan, masayod ta unsay lintunganay aning “pagpakasala” sa mga tawo nga nanag-unay sa ilang isig ka tawo.

Sa kasaysayan sa kalibutan, dili bag-o kining panag-uban sa parehas og pagkatawo.

Gani, dunay record nga mas grabe pa niining same sex marriage. Kini mao ang pakighilawas sa tawo ngadto sa hayop.

Kining tanan nga “abnormal” nga kalihukan gikasilagan pag-ayo sa Dios. [Roma 1:26,27]

Buot bang sabton nato nga ilawog ni Duterte ang Pilipinas ngadto sa kadaotan.

Paaboton ba nato nga mopahamtang ang Dios og silot sa atong nasod sama sa pagsunog niya sa dakbayan sa Sodoma ug Gomora?

Kining bahina, panahon na sa simbahan nga mangugat sila pag-ataki sa baruganan ni Presidenti Duterte.

Pugngan nato nga ipadayon kining nahunahunaan sa presidenti pag-usab sa balaod pabor sa same sex marriage.

Panaminan nato ang kalaw-ay sa palibot sa mga lugar nga nagtugot aning same sex marriage.

Unta dili kana mahitabo sa atong tugkaran. Kay sa higayon nga itugot kining same sex marriage, mapaabot nato ang dili maayong lintunganay.

Segun sa pamahayag ni Duterte “dili nato pugngan kon unsa may makalipay sa usa ka tawo.”

Imbes kalipay basin baya kaguliyang atong masinati.


VIEW COMMENTS