SECTIONS
Monday , May 28, 2018

Si Jesukristo ang gasa sa Diyos

DISYEMBRE 25 mao kuno ang pagkatawo sa atong Manunubos nga si Jesukristo kapin sa dos mil ka tuig na ang milabay. Apan ang akong gikatingad-an basahon mo man ang Bag-ong Tugon gikan sa Mateo hangtud sa bugna kun pinadayag, wala kay mabasa nga si Jesukristo natawo niining petsaha.

Hinuon daan nang gitaga ni propeta Isaias, Kapitulo 9: Bersikulo 6, kay matawo alang kanato ang usa ka Bata, gihatag kanato ang usa ka Anak nga lalaki; ug Siya ang magmando sa tanan,ug nganlan Siya'g "Maalamong Magtatambag", "Diyos nga Gamhanan", Walay Katapusang Amahan", "Prinsipe sa Pakigdait".

Natuman kini sa Basahon sa Bag-ong Tugon, Juan, Kapitulo 3, Bersikulo 16, "Kay gihigugma sa Diyos ang kalibutan ug tungod niini, gihatag Niya ang Iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga motuo Kaniya dili malaglag, kon dili makabaton og kinabuhing dayon, ug kitang tanan nasayud nga Siya mao si Jesukristo, ang gitagna ni propeta Isaias.

Ug kay gihatag man sa Diyos si Jesukristo isip gasa aron pagtubos sa mga kasal-anan sa katawhan sa kalibutan, gihimo natong materyal, sa matag bulan sa Disyembre, maoy panahon sa paghinatagay. Ang uban kanato bisan kon angay nang hatagan kay aduna nay ikahatag, paabuton gyud kining bulana kay lagi mao kini ang panahon sa paghinatagay.

Dili materyal nga butang ang ipasabot niini, kon dili, dawaton mo si Ginoong Jesukristo isip gasa sa Diyos sa kapasayloan sa imong mga sala. Kausa mo lang dawata si KRISTO, tapus magkinabuhi ka na diha Kaniya, magpahilayo ug maglikay na sa pagbuhat og mga sala nga dulumtanan sa Diyos. Mao kana ang buot ipasabot niining maong kasaulogan.

Apan tungod kay materyalistik ra kitang mga tawo, niining panahon sa Disyembre nga maoy kasaulogan sa Pasko, gihimo nang negusyo. Magmahal ang tanang mga palaliton gikan sa mga materyal nga butang sama sa sinina, dulaan, ug labaw sa tanan mga pagkaon kay lagi ang tanan pulos man maghikay aron salusaluhan ilabi na panahon sa Noche Buena.

Ang nabulahan mao mga nagnegusyo, di bali, tungod kay panahon sa Disyembre tinghatag man usab sa bunos ug 13th months, bulahan ang mga negusyante kay mikita man, ug malipayon usab kita kay puno ang atong talad kan-anan ug may mga bag-ong bisti ang atong sakop sa pamilya.

Tingali malipayon ka karon kay daghan ka'g nadawat nga pinaskuhan, apan ipanghatag usab kana ngadto sa mga walang-wala tungod kay gasa lang kana mga materyal.

Si Ginoong Jesukristo mao ang tinuod nga gasa gikan sa DIYOS. Naa Kaniya ang tanang kaluwasan, kalinaw sa panghunahuna, ug seguridad sa atong kinabuhi. Walay makawang Kaniya, tungod kay mao kini ang Iyang gipasalig nga "Kung ang Diyos dapig kanato, walay mobatok kanato".

****

Walo na ka tuig kita nga nahimong kolumnista sa Superbalita tabloid nga gipublikar sa SunStar Davao Publishing. Alang sa mga nagsunod sa pagbasa niining atong pinubreng lindog, gikan sa tagdumala ug akong kauban nga maglilindog, among editor-in-chief Dr. Alger Dura, editor Wenz Mendoza, kini si Al Genoguin... Malipayong Pasko ug Bag-ong Tuig kaninyong tanan ug unta padayon ang inyong pabasa sa among lindog sa tuig 2018.


VIEW COMMENTS