SECTIONS
Sunday , June 24, 2018

Sara: Mga ginikanan, kauban ug sukaranan sa kalampusan

ANG pakiglambigit sa mga ginikanan diha sa matag tulunghaan maoy sukaranan diha sa akademikong kalampusan sa ilang mga kabataan ug makahatag sab kini og bag-ong kahulogan sa ilang kinabuhi.

"Education is a family matter", ang halandong mensahe ni Pope Francis, "Parents and teachers must collaborate openly and constructively to form children in core values which enable them to face modern challenges".

Dako og matampo ang mga ginikanan pinaagi diha sa pagpakabana ug pakiglambigit sa mga kalihukan sa eskuwelahan aron mas mapakita ug mapalambo pa sa ilang mga anak ang mga maayong batasan ug mga positibong kinaiya ngadto kanila, sa pamilya ug katilingban. Tungod niini makit-an, mabati ug maamguhan sa mga kabataan ang tinuod nga pagmahal ug pagpangga gikan sa ilang mga ginikanan.

Ang maong aktibong pag-apil-apil sa mga ginikanan diha sa mga kalihukan sa eskuwelahan usa ka maayong diwa nga maipakita ngadto sa ubang ginikanan ug pamilya kon unsa ka importante ang edukasyon.

Ang kaimportante sa pakiglambigit sa mga ginikanan ngadto sa mga magtutudlo diha sa eskuwelahan naghatag og lawom nga pagtulun-an kansang mga kabataan nakabaton og pagtubo sa natad sa kaugalingong pagdisiplina ug pagkab-ot sa mas taas nga kalidad nga edukasyon.

Tinuod lahi ra gyud ang epekto kung pasagdan lang nato ang mga magtutudlo nga maoy mangunay sa pag-edukar sa mga kabataan. Apan nagkinahanglan sila og kauban aron sa pagtabang sa mga kabataan aron kini magmalampuson ug magmadaugon.

Dakong hagit alang sa atong mga magtutudlo unsaon sa pagdani ug pagdasig kining mga ginikanan sa mga kabataan aron sila mamahimong aktibo diha sa mga kalihukan sa atong mga tulunghaan.

Kinahanglan nga makat-onan sa mga ginikanan ang pagkasensitibo sa mga emosyonal ug sosyal nga mga panginahanglan sa ilang mga kabataan. Pinaagi niini mas mapalig-on pa ang relasyon diha sa panagsuod ug makahatag og kusog-enerhiya diha sa ginagmay ug dinagko nga mga pagahimuon nga desisyon. Sa laktod, ang pagpakabana sa ginikanan makapalig-on sa relasyon tali sa ginikanan ug anak.

Matud pa sa pagdukiduki, "Parent involvement does help significantly! When parents are involved in their children's education, their children perform better academically and socially," kini sumala ni Jenyes, 2003.

Kung atong lantawon pag-ayo, taliwala sa atong sitwasiyon karon ang relasyon sa edukasyon ug sa pamilya nagkahinay na og kausab ug kawala. Tungod kay napasagdan na sa atong mga ginikanan isip unang magtutudlo, ang hustong edukasyon nga dapat makat-onan alang sa mga anak.

Panawagan sa atong Santo Papa, "Parents and teachers must put themselves in the shoes of the other," dugang pa niya "Thus, they must create greater solidarity."

Kining maong kulturanhong hagit sa atong Santo Papa nagtawag sa atong tanan nga unta kita makahimo og mga lainlaing pamaagi aron ang mga kabataan nato karon mobalik ang ilang kaabli diha sa pagtamod ug pagrespeto sa atong mga kaigsuonang kabus labi sa ilang kagahapon, kahimtang, kasinatian, mga kahuyang, kakulangon ug kalig-on.

"We are called to stimulate in the students an openness to the other as a face, as a person, as a brother and sister to know and respect with their story, with their merits and defects, their richness and limits," hagit ni Pope Francis.

Nga mapabalik unta nato, pinaagi sa pagtudlo sa mga kabataan, ang maayong pagginhawa sa pagdinawatay, pagpinasayloay, pag-inilhanay ug pagtinahuray sa usag-usa ug makanunayong pag-atiman sa atong kinaiyahan. Busa importante gyud ang maayo ug panagsuod nga relasyon tali sa magtutudlo ug sa mga ginikanan isip maoy dakong hinungdan sa kalampusan sa ilang mga anak.

"The ecology in which to educate must be integral," ingon ni Pope Francis. "And must point to the sense of responsibility: not to transmit slogans that others should implement, but to rouse the taste of experiencing an ecological ethic starting from everyday choices and actions."

Sa laing bahin, ang mga ginikanan motabang unta sa pag-edukar sa mga kabataan diha sa pag-atiman sa napabiyaan na natong kinaiyahan aron sa pagtubag sa isyu sa climate change. Tudloan unta nato ang mga kabataan nga dili na magkalat sa ilang mga basura, nga dili na pahimuslan ug abusaran ang nindot natong kinaiyahan.

Magmata na ug molihok na kita! Hinaut pa unta. (Feedback/comment 09109006290)


VIEW COMMENTS