SECTIONS
Tuesday , June 26, 2018

Roldan: 'Viva Junior Santo Niño!'

USA sa inila nga tradisyon sa Pilipino ang pagsaulog sa kapistahan sa batang Jesus nga Nazarenhon nga si Senyor Santo Niño.

Naay laing sekta sa relihiyon nangutana nganong Senyor daw ang tawag sa bata sa mga Romano Katoliko? Dapat daw "Viva Junior Santo Niño!"

May puntos sab apan lagi sa mga Kaloliko nga nakatuon og katekismo ug teyolohiya, dili na kini dakong isyu. Ang simbahang Katoliko adunay gitawag nga "Tradisyon" nga capital ang "t" ug "tradisyon" nga gamay ang "t".

Ang dako nga "T" mao kadtong doktrina o tinuohan nga gibarugan sa simbahan sama pananglit sa pagka-trinitarian niini o tinuohan nga usa ra ang Diyos apan aduna kini tulo ka persona o kasamahan (Diyos Amahan, Anak ug Espiritu Santo).

Ang tradisyon nga gamay ang "t" mao kadtong "practices" nga nahimong tipik sa kultura ug gawi sa katawhan nga iyang giserbisyohan. Mahimo sab nga tradisyon ang mga sugo nga gipaguwa sa simbahan ug Santo Papa pinaagi sa "Papal's Bull" ug "Encyclical" sama sa dili pagminyo (celibacy) sa mga may relihiyusong bokasyon sama sa pari ug madre.

Maingon nato nga ang ginagmay nga tradisyon mao kadtong ginama sa tawo nga may katungdanan sa simbahan ug dili kinahanglang natala o nisubay sa Balaang Kasulatan.

Sa kasaysayan sa simbahan, daghang nahimong kontrobersiyal nga isyu nga nahimong gamay nga "t" sa simbahan apan nasutang mali sa kaulahian. Usa niini mao ang pagpahilom sa simbahan sa teyorya ni Plato nga lingin ang kalibutan kay ang tradisyon sa simbahan nag-ingon nga patag ang kalibutan ug ang adlaw nagtuyok palibot niini. Usa pa mao ang pagtulun-an sa simbahan nga ang mga Katoliko ra ang maluwas ug dili ang uban, mapalit ang kaluwasan, ug uban pang tradisyon nga maoy usa sa mga mitsa sa maduguong pagpangpuril sa mga pagano nga gipahigayon sa Crusada.

Adunay nahitabong dakong "reformation" ug pagsiak sa simbahan tungod sa pagpahilabi sa tradisyon nga ginama sa tawo sa pipila ka lideres niini nga wala mahisubay sa Bibliya. Nasulat kining tanan sa "Lights and Shadows of the Church" nga kasaysayan sa simbahan.

Ang debosyon sa Sto. Niño nahilakip sa gitawag nato nga "Traditional Filipino Christianity" (TFC) diin apil ang pahalok sa itom nga Nazareno, debosyon ni Mama Mary, Divine Mercy ug uban pang santos o mga tawo nga nahimong modelo sa kinabuhing Kristohanon.

Nikuyanap kining debosyon sa Sto. Niño tungod sa hilabihang paghatag og bili sa Pinoy sa pamilya ug siyempre importanteng tipik sa pamilya ang bata, sama sa batang Jesus sa belen.

Hilabihan ang debosyon sa batang Jesus kay matag Kritohanong balay nga akong nasudlan adunay rebulto sa Sto. Niño ug hasta ang ilang sakyanan adunay gagmitoy nga rebulto.

Duna pa gani mga rebulto nga naglarawan sa kasarangang propesyon sa tawo sama sa Sto. Niño nga sundalo, magbabaul, trabahante, atleta ug uban pa.

Hinuon makaingon ko nga nisabay lang sa tama ang mga negusyante sa TFC sa kadaghanan.

Sa pagkatinuod, gawas sa sosyal nga papel sa pista ug kasaulogan nahimo sab kining dakong ekonomikanhong kalihukan aron molambo ang lugar.

Malipayong pista ug Pit Senyor!


VIEW COMMENTS