SECTIONS
Wednesday , May 23, 2018

Sugilanon: Panabang sa Balaang Bata

Israel G. Ybanez
Mayupay, Quiot, Cebu City

PISTA sa Balaang Bata. Gilunopan ang dughan ni Marivic sa kalipay sa iyang pagsimba sa Basilica Menore del Sto. Niño karong buntaga kauban sa iyang Mama Gina. Misa konselebrada alang sa kapistahan sa batang Hesus maoy ilang natambungan.

Nalipay si Marivic nga nakita niya si Papa Victor niya human sa katapusang panalangin nga gihatag sa Obispo uban sa kaparian. Misunod sila sa bul-og sa mga tawo nga migula sa simbahan. Gibati silag kagutom sa ilang paggawas. Mao nga misulod sila sa Jollibee.

“Ma Gina, nindot kaayo ang akong gibati nga nakumple­to nato pagtambong ang no­benaryo sa pista sa Balaang Ba­­­ta,” ni Marivic nga ma­lipayon.

“Maayo nga nakumpleto na­to, Day Mari­vic. Hinaot dag­hang grasya atong madawat,” ni Gina.

Gituman nila ang tradisyon nga mag-sakripisyo sa pagtambong sa nobena alang sa pangilin ni Senyor Sto. Nino, ang Balaang Bata, gikan sa unang adlaw hangtod sa pista. Maoy naandan sa ginikanan ni Marivic nga di pakyason ang maong tulumanon.

“Pa Vic, Ma Gina, unsay a­­­tong orderon?” sukna ni Ma­rivic sa iyang ginikanan.

“Hamburger, spaghetti ug pine­­apple juice lang, Day Ma­­rivic, matag usa nato,” ni Gina.

Malipayong milaray si Marivic uban sa mga kustomer sa Jollibee. Wa niya panumbalinga ang kadaghan sa mga tawo. Natingob ang iyang hunahuna sa hikay nga giandam sa iyang ginikanan karong gabii alang sa kasumaran sa iyang adlawng natawhan, nga mao ang adlaw nga nakit-an siya nilang Mama Gina ug Papa Victor niya sa basurahan, atol sa pista ni Senyor Sto. Nino. Ug nahinumdom si Marivic sa iyang kaagi sumala sa asoy ni Mama Gina niya.

“Ma Gina, di gyud nako malimtan ang basurahan kada birthday nako,” ni Marivic.

“Nagpasalamat sab mi si Papa Victor nimo, nga tungod sa basura nakaangkon kamig anak nga dugay namong gipangandoy,” tug-an ni Gina.

Nahinuklog si Marivic sa iyang kaagi. Di niya madawat ang gibuhat sa tinuod niyang inahan kaniadto. Natribukar ang tinuod niyang pagkatawo sa dihang nagtungha na siya sa hayskol. Kanunay siyang sungugon sa mga kauban niya sa klase nga anak sa liki sa kawayan.

“Ma Gina, panahon na siguro nga tug-anan mo ako sa tinuod nakong pagkatawo kay napuno nako sa sungog sa akong mga kauban,” ni Marivic nga naghilak niadtong higayuna.

“Day Marivic, sori kaayo nga wa ka namo suginli sa tinuod nga kinit-an ka namo sa basurahan. Nahadlok man gud mi si Papa Victor nimo nga mawad-ag pinanggang anak!” ni Gina.

“Ma Gina, Pa Victor, di mahitabo nga mahilayo ako sa mga tawo nga tinuod nga nagpang­­ga nako. Ug bisan pag milyonar­yo ang mopaila nakong inahan, wa na siyay luna sa akong ka­singkasing,” bahad ni Marivic.

Napakgang ang paghandom ni Marivic sa nangagi dihang gipangayoan siya sa bayad sa iyang order. Pagbalik niya sa ilang lamesa nakita sa iyang ina­­­­han ang luhaan niyang mga mata.

“Unsay nahitabo nimo, Day Marivic?” sukna sa iyang inahan.

“Sori kaayo, Ma Gina! Nahandom na man sab gud nako ang basurahan,” ni Marivic.

“Day Marivic, ang nahitabo. panabang kadto sa Balaang Bata aron maluwas ka sa dautan ug mapunta ka sa mga tawo nga magpangga nimo,” ni Victor. (Katapusan)


VIEW COMMENTS