CPP claims 31% spike in membership this year | SunStar

CPP claims 31% spike in membership this year

Time to read
1 minute
Read so far

CPP claims 31% spike in membership this year

Tuesday, December 27, 2016

CAGAYAN DE ORO. A platoon of female New People's Army (NPA) guerrillas in purple shirts raise their rifles during the Communist Party of the Philippines’ (CPP) 48th anniversary ceremonies in Barangay Mananum Bag-o, Medina town in Misamis Oriental last December 26. (ERWIN MASCARINAS)

THE Communist Party of the Philippines-North Central Mindanao Region (CPP-NCMR) has issued a statement claiming a 31 percent increase in membership this year.

In its 48th founding anniversary statement, Ka Norsen Mangubat, CPP-NCMR spokesperson, said about 1,040 completed the 'Batakang Kurso sa Partido' (BKP), a mandatory course for those seeking Communist Party membership, while 112 cadres finished the intermediate course.

"Bunga niining sustinido nga mga pang-ideolohiyang pagtuon, relatibong husto ug hait ang atong pagdapat sa teorya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo sa kongkretong rebolusyonaryong praktika sa NCMR. Hait natong napunting ang mga kasaypanan ug hustong nakutlo ug nadapat ang mga pagtulun-an sa 15 ka tuig [2001-2016] nga sumada rebolusyonaryong praktika sa rehiyon," Mangubat said.

An increase of about 16 percent was also noted in the number of rebel forces, whom, Mangubat claimed, launched 109 tactical offensives before its declaration of a unilateral ceasefire with the government in August of this year.

The rebels also claimed a 26 percent increase in its mass base.

"Mikabat og 71 ang kinatibuk-ang hugna sa nalunsad. Wala pa kini labot sa anti-plantasyon, anti-demolisyon ug anti-hulaw nga kalihukang masa sa ilang libuan nga ihap. Gilangkuban kini sa 264 ka baryo, sulod sa 26 ka lungsod ug unom ka syudad sa upat ka probinsya sa Agusan del, Agusan del Sur, Bukidnon ug Misamis Oriental," he said.

"Gisalmutan kini sa kapin 60,000 ka masang mag-uuma ug mamumuong panguma diin kapin sa 200,000 ang nakabenepisyo. Gikan ang-ang baryo ngadto sa ang-ang probinsyal ug rehiyunal ang gilapdon sa nalunsad nga kalihukang masa," he added.

The rebels also criticized the supposed violations committed by the government in the conduct of its own unilateral ceasefire.

The CPP-NCMR said the Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and other state-sponsored groups continue to violate the declared ceasefire by conducting combat operations and Oplan Bayanihan

According to the CPP, since August 22 until now, at least 22 municipalities in the provinces of Agusan del Sur, Agusan del Norte, Misamis Oriental, and Bukidnon, have been infiltrated by the military troops.

"Sa kahimtang nga nagapadayon ang negosasyon pangkalinaw ug unilateral ceasefire, angayang igmat ug magmabinantayon ang mga rebolusyonaryong pwersa nga anaa sa mga panggubatan ubos sa NCMR tungod kay padayong nagahimo ang kaaway og mga probokatibong aksyon paghagit sa BHB pagtumpang kaniya aron maundang ang ceasefire," he said.

Published in the Sun.Star Cagayan de Oro newspaper on December 28, 2016.

View Comments