Todino: Silot kamatayon | SunStar

Todino: Silot kamatayon

Time to read
1 minute
Read so far

Todino: Silot kamatayon

Monday, December 12, 2016

ANG usa sa priyoridad nga agenda ni President Duterte ang pagpabalik sa silot kamatayon nipasar na sa House Justice Committee sa miaging semana.

Ang masilotan ubos sa Death Penalty Law mao kadtong nag-atubang og kasong treason, qualified piracy, qualified bribery, parricide, murder, infanticide, rape, kidnapping and serious illegal detention, robbery with violence, destructive arson, plunder, dangerous drug importation, sale and trading, manufacture, possession, cultivation and unlawful prescription, misappropriating confiscated illegal drugs and planting of evidence by public officers and car theft.

Nabahin niini ang katawhan, dunay pabor ug dunay supak. Ang matag baruganan dunay lig-on ug bug-at nga katarungan nganong dili angay ibalik ang silot kamatayon ug nganong angay gayud ibalik.

Ang dakong pangutana, death penalty ba gayud ang solusyon sa problema sa nasod?

Mikunhod ba ang kriminalidad sa ubang nasod nga nagsagop niining silot kamatayon?

Atong konsultahon ang pulong sa Dios sa makadiyut, kay nagtuo ta mao ni ang labing tukma nga giya karong panahon.

Basi sa 2 Timoteo 3 ngadto sa 5 nag-ingon: “Apan sabta kini, nga unya sa kaulahiang mga adlaw managpangabut ang mga panahon nga malisud. Kay ang mga tawo unya magamahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambogiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igabalus, dili diosnon, walay pagbati sa paghigugma, dili malokmay, tigbutangbutang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, madalidalion, tigpaburot, nga nagahigugma sa kalipayan inay sa Dios unta hinoon, nga nagabaton sa dagway sa tinoohan apan nagapanghimakak sa gahum niini.”

Ang maong bersikulo naghulagway sa matang o klase sa tawo sa atong panahon karon.

Mosugot kita og sa dili, duna o walay death penalty, nagka-grabe na ang pagkadaotan sa katawhan.

Pero, maayong sayran nato, alang niadtong kanunay nagbaton sa kahadlok sa Ginoo, nagpasabot kadtong nagsubay sa dalan sa pagkamatarung, dili angay ikahadlok ang silot kamatayon.

Ang maapektohan pag-ayo sa death penalty mao kadtong mga tawo nga magdumili sa pagbalik sa insaktong dalan, nagpasabot kadtong dili gusto magbag-o ug mosalikway sa daotang binuhatan.

Sa panahon karon, ang simbahan unta maoy dako og papel paggiya sa katawhan ngadto sa katarong, apan, wala kini gihimo kay bisan sa gagmay’ng mga bisyo sama sa inom, sugal og panigarilyo, wala mangugat ang simbahan nga undangon na kini.

Nasayod ang tanan unsang lintunganay aning daotan nga mga bisyo. Daghan karon ang gipangkanser ug nag-antos sa nagkalainlaing sakit gumikan sa daotang bisyo. Dili ba sama ra gipatay nimo imong kaugalingon?

Alang niadtong nagsupak-supak og death penalty apan wala magtagad sa ilang panglawas, dili kaha masabot nato nga kamo mismo ang naghimo og kaugalingon ninyong silot kamatayon?

Timan-i, angay nato atimanon atong lawas kay gitubos na kini ni Kristo sa krus ug wala tay katungod sa pagpasipala niini.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cagayan de Oro Disyembre 13, 2016.

View Comments