Fred Fuentes Monternel

Lorega Proper, Cebu City

PUNO sa kadasig ug kalipay nga gihangop ko ang pag-abot sa Bag-ong Tuig 2017. Timaan nga laing tuig na usab ang akong harungon ug asdangon uban ang lahutay sa pagpakigbisog.

“Ginuo, salamat sa Bag-ong Tuig! Salamat, Ginuo, sa bag-ong kinabuhi nga gihatag mo kanako aron sa pagsanong niining tanan!” hilom kong nakatuaw. Mitarong ko pag-irag sa lingkuranan atubangan sa gamayng lamesa sulod sa akong lawak, diin nag-plastar ang karaan kong makinilya, ang gamayng Bibliya u gang ‘workbook’ sa Katarungang Pambarangay Law.

Mipahiyom ko sa akong kaugalingon. Ning pagtungtong ko karon sa edad nga 63 ug usa na ka ‘Senior Citizen’ maoy gihimo kong kalingawan ang pagpakabana sa gasa sa Ginuo kanako, ang pagsulat. Gipahimudsan ko ang tugahala nako sa natad sa panulat isip usa ka ‘literary writer.’ Wala koy bag-o ug modernong himan karon sa pagsulat gamit ang kompyuter. Gihatagan kog bili ang karaan kong makinilya. Kanunay kong magbasa sa Bibliya aron makapaambit matag adlaw sa mga pulong sa Diyos ngadto sa kaigsuonan nga nagkinahanglan niini. Madungagan sab ang akong kaalam sa mga pagkulang ko sa Ginuo isip sakop sa usa ka relihiyusong kapunongan sa siyudad.

Unya dili sab ko angay nga kalimtan ang pagbasa sa ‘workbook’ sa Katarungang Pambarangay Law, aron makapataliwala ko paghusay sa bisan unsang kaso nga mahitabo sa among barangay, isip sakop sa Lupong Tagapamayapa.

“Welcome, New Year 2017! Sa makausa pa, dawaton ko ang laing hagit sa imong pag-abot. Labaw sa tanan, my Lord, giyahi ko sa imong Balaang Espiritu aron madungagan pa gayud ang akong kahibalo ug mahimo akong usa ka maayo mong tinun-an diha sa imong parasan.

Mibathay na usab ang akong pahiyom. Ang akong mahal nga kapikas nga kauban ra sab nako sa ‘Renewal’ ug ang upat ko ka anak nga may trabaho na, maoy giisip ko nga magdadasig ning laing anib sa akong kinabuhi sugod sa Enero 1, 2017. (Katapusan)