Garcia: Kadimutan: Pamamawas Kalat king Bungad ning Banwa (Minimalism: Decluttering at the Start of the Year)

“ATING sapat bang misadsad tamo? Tambing makatagmu tamung binang kasulitan.

Nanu ing ‘sapat’? Ninung makasabi? Bitasa aliwa reng maka-kabyayan a pakirasan da
ing “kasaplalang pangkabyayan” anting pekakakataskatasan karing sablang pamipaulaga,
inya sa’t ala lang dalumat ning ‘sapat’. Ating pakakalulung lipunang ditak mu ing atin la:
dapot nukarin la reng mabanding lipunan a sasabing: ‘Tuknang! Sapat na ing atin tamu’?
Ala. Mekad malyari tamung kalingwan ing dikil king ‘sapat’ a tumula tan a karing sarili tamu king pamagdulap king pamandagul ning pamangaylangan karing pibandyan ing yatu
a lalto neng balang metung kabud da na mu pakigunyatan ing manikwa lang ‘dagdag pa’.”

—E.F. Schumacher, Small is Beautiful

“Balang bage kikimut at e kikimut a ati king sikluban pakimutan na la at pibandyan na la
ning Panginwan. Inya ing ninu man sukat ya mung tanggap karing bage kaylangan mu
para king sarili na, a makalele anting palugit, at ninu man e sukat tanggap pang aliwang bage, king kebalwan na nung Kaninu la reti.”

—Sri Isopanisad, Mantra One

***

King pamanintunan, ing taung pakakalulu nung manakitan yang dinalan, lakwas yang matula nung manakitan ya pang labis bagya o lakwas na nung miras la pang adwang dalan ding panakitan na. Ing tau namang mabandi nung manakitan yang kata-kata (million) lakwas ya pang magnasa bang tumula nung miragdagan pa ing panaktan nang lagpas king kata-kata at lalu na nung magi lang adwang kata-kata ring tubwan na.

Nung miras lang adwang kata-kata ding panakitan na ning taung mabandi, magnasa ya pang magi lang apulu deti at nung mika-apulu yang kata-kata burin a miras lang adwampulu at miras la pang apat apulu at deng apat apulu buri na miras la pang walumpulu at lakwas ya pang matula nung miras lang dinalan a kata-kata deti.

Makananu nung ing mabanding ini pala ya pin mu naman itang sadyang pakakalulu a ngeni megi nang mabandi at kata-kata na la reng panakitan nang salapi?

Ing parasan ning Kapisik king aldo iti ya pin ing abalu tamu nung makananu ing kabldugan na ning “sapat”. Keraklan kekatamu dakal la tipun a salapi, kasangkapan, imalan o piblasan, gamit a pangsarili o pangkatawan at deti makatambak la e mu karing silid tamu nung e pati na karing miyayaliwang pipanipunan (banks) nung salapi la at karing miyayaliwang dane nung gabun at pakakalat la karing pibale-bale tamu a king kelambatan magi na la mung sukal karing mata tamu.

Deng kalat a deti ila ring dakal a bage mangasayang mu uling e no man tagana kaylangan dapot seli ta la o pekikwanan ta lang binit inyang akit ta la kanita at ngening e ta na la kaylangan o pigsawan ta na la inya pin e ta na la tatagkilan agyang ditak o saguli mu. Inya pin magi na la mung makaskup a salasalabat agya mang asne karagul ing silid tamu o agya mang ing bale tamu, kasi paragdag na lang paragdag deng abuburi tamu at pagsawan tamu naman kaybat ta lang agamit na.

Mekad naman atin lang kabaldugan at panalala inya e ta la buring yugse. Oneng mekad mu naman ala na lang ulaga inya pin e ta na la apapansingan mu man uling salasalaksak na la nung nuka-nukaring suluk ning silid o pibale-bale tamu.

E ta no kaylangan? Sala-salabat na la mo? O’t e ta na la mu idake karing tutung makikaylangan a pakakalulu? Atin tamu pang apamatulan o asopan a mangaylangan para tamung tau.


***

Dake Talabaldugan:

1. kabáng – (panguri) – miyayaliwa batik o kule, batikan. English – spotted, multi-colored, varicolored (s.o. animals, cloth,etc.). Alimbawa king pamangamit: “Masayang akakit ing kabang a susulud da reng tau king kabalenan neng sisimba lang Bayung Banwa.”

2. kabangbangan, kabambangan – (palagyu) – kabalantyan lele ning ilug. English – a community along the river. Alimbawa king pamangamit: “Neng kauran kanita la parating mangakarugan deng mibabalante keng kabangbangan.”

3. kabaung, kabawang– (palagyu) – datukanan ding bangke makaburul angga na king milibing la. English – coffin, casket. Alimbawa king pamangamit: “E na kaylangan idatuk ya pa keng kabaung ing meyangu-bye nung padapug d’ya mu rin pala.”

4. kabasì¹ – (palagyu) – asan a malapad maralas dang gagawang tinapa. English – short-finned gizzard shad. Alimbawa king pamangamit: “Kapad na lang diling kapangan a titiltil kamatis ning apu ku reng tinapang kabasi.”

5. kabasì² – (palagyu) – malati at malapad a kampit maralas gagamitan keng pamangaliskis o pamaglinis asan. English – small, short kitchen knife shaped like a fish. Alimbawa king pamangamit: “Pantunan neng dara ku ing kabasi, e na balu makasalaksak yap ala keng darala nang takba.”

***

KASEBYANG KAPAMPANGAN: Ating pabirung kutang dikil keng kalat a maralas pisasabyan da reng kayanakang Kapampangan kanita, “Makananung ialako kalat ing asin?” Neng likas lang pusung la reng kabalen tamu, dakal lang antining paisiting kutang. Deng abibigla da keng kutang ayni makapisip lang malalam oneng ing pakibat na saguli ya mu. Pakibat: “Makananung alako kalat ing asin? O kasi palisan mo!”Malamais ya mu pin, ne.

***

Agkatan da kang mambag o midake nanu mang Kapampangan a kawatasan, sanese, sisti, kasuryan o nanu mang dikil king Kapampangan. Nanu mang kutang o sisti king misulat king Kapisik, malyaring ikutang o malinawan king talasulat. Pakiparala king email address, garciakragi@yahoo.com o iyaus o i-text king +639988948624 o +639423924399. Nung karapatdapat ya’t makayagpang king dalerayang tuntunang Kapisik, masa kang mirinang kapakibatan at milimbag ya sanu man kareng tutuking dangka ning Kapisik. Ipisik me, abe!
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2836569479021745"
data-ad-slot="1977900730">


VIEW COMMENTS
DISCLAIMER:

SunStar website welcomes friendly debate, but comments posted on this site do not necessarily reflect the views of the SunStar management and its affiliates. SunStar reserves the right to delete, reproduce or modify comments posted here without notice. Posts that are inappropriate will automatically be deleted.


Forum rules:

Do not use obscenity. Some words have been banned. Stick to the topic. Do not veer away from the discussion. Be coherent. Do not shout or use CAPITAL LETTERS!

sunstar.com.ph