HAPPIER New Year, mga higala!

I'm sure bisan walay undang ang pagbubo sa ulan wala gayud napugngan ang atong pagpangandam sa pagsugat sa tuig 2017 nga puno og kahinam.

Siyempre, mga nindot nga butang gayud ang atong mga gilauman, pre. Bag-ong tuig, bag-ong tsansa, kalihukan, panginabuhian, kalingawan, eksperyensya ug bisan bag-ong pagtulun-an ang unta atong matagamtamam.

Mao kini ang nakanindot kada ilis og tuig, migo, kay anaa kitay luag nga pagtugot sa mga butang nga moabotay unya nagabadbad kita sa mga hiniktan nato'ng mga pagbati nga kaug-aton kay sa bag-ong tuig katuyuan nato ang mga-move on.

Tungod ting-ulan, wala kaayo nakalaag ning inyong amiga. Nabutlog na intawon ang akong mga mata sa tinan-aw hangtud kaadlawon og Korean Novela.

Tungod dili nako gusto mabuta, giundangan sa nako ang mga salida apan gipulihan nako og pagbasa kay aron makapoy akong mga mata ug makatulog dayon, higala.

Gawas sa libro ni Louie Anderson, ang Bibliya ang akong katapad magabii, igsuon. Karong tungura naabot nako sa pag-istudyo sa libro sa mga Maghuhukom (Judges).

Kini nga mga basahon pagpakita sa katumanan sa kasaysayan sa pagkamatinumanon sa Diyos sa Iyang plano sa kaluwasan, sa Iyang mga saad ug mga pasidaan sa Iyang mga katawhan.

Nindot man god kaayo ang gisaysay sa maong libro kay akong nasayran nga bisan sa ilang panahon kaniadto, natural kaayo ang pagkagahi'g ulo ug kasing-kasing sa mga tawo.

Gisaysay pod sa maong libro nga dali ra kaayo malimtan sa mga katawhan ang gugma ug mga milagro nga gibuhat kanila mismo sa Diyos Amahan.

Nagtuyok sa pagpanakop sa nagkadaiyang tribo ang mga kinabuhi sa mga Israelita kaniadto. Inig magmadaugon sila sa gubat pirmero magmapasalamaton kaayo sila sa Ginoo apan sa kadugayan magsimba na sila'g bisan unsang diyos-diyos nga sukwahi sa kagustohan sa atong tinuod na Ginoo'ng gamhanan.

Sa matag-kalimot sa mga Israelita, padalhan sila'g mga pagsulay sa Ginoo agi'g pagpahinumdom sa dakung gugma Niya sa mga tawo.

Tuod makatuon man ang mga katawhan pero mubo ra gayud ang ilang memorya sa pagkamaayo sa Diyos kanila.

Ang panghitabo kaniadto mora'g wala may kalainan sa kasamtangang sitwasiyon nato, no? Ang atong kasing-kasing mas daling maibog sa mga matang nga lamian apan gikasilagan sa Kalangitan, tama?

Mao pod ang atong Ginoo, wala poy pagkabag-o. Padayon ta Niyang ginapahinumdoman nga gihigugma gayud ta Niya'g taman usahay sa simleng pagbadlong hangtud sa daw makabsan na og hangin ang atong mga ilong.

Ang akong pinakagusto sa maong libro mao ang pagbalik-balik nga mga “reject, huyang, daut o mga sinalikway” ang mga tawo nga gipiling lideres sa Ginoo.

Pamaagi diin ang Iyang himaya gayud ang makita sa mga kinabuhi sa mga tawo nga sama ra pod nako ug nimo.

Sa Ginoo dili diay kinahanglan nga bantugan kita, migo. Igo na ang abri nga kasing-kasing mga mosunod sa Iyang kabubut-on aron sa katapusan ang himaya Kaniya lamang kay Siya lang niini ang angayan.