Gisilutan ka sa imong daman, gipaluhod sa kawalaan.

Imong kaluwasan tua giugbok sa basurahan.

Imong anino karon nahibilin sa libaungong dalan

Nga mosanga-sanga padung sa hanap nga unahan

Didto, ikaw ulipon sa imong kaugalingong hagawhaw,

Panghupaw, tagawtaw ug panglantaw nga wa mautaw

Sa imong hunahuna nga nawad-an og kainit sa paghangop

Sa pagsawop sa adlaw. Didto, ang talidhat matilawan sa uwan.

Kahigwaos ang mipalawos sa bulak nga mitubo sa imong galamhan.

Walay mabanlas sa baybayon sa imong duhiraw,

Ipasilong puhon sa huyhoy ug abaga nga kahoy ang imong kahilom.

Wa mo sab mabati ang pagtaghoy sa

pahoy-pahoy

Dihang mitadlas ang dalaga nga nagdala sa iyang mga labhunon

Padung sa suba diin gipuy-an sa mga

engkanto nga imong minugna

Ug ang ilang mga dagway sama sa imong dagway,

Timan-i lang: ang mga biniyaan ang labing gamhanan

Sila ra ang makaangkon sa ilang ugma nga gitukod sa balas sa kasadpan.