LISOD pangitaon ang usa ka fairy-tale love. Usa sa labing komon nga mga pangutana nga atong nadungog kay, “Unsaon pagpalig-on sa inyong relasyon?” Ang tubag kay komplikado, lain-lain, ug human niini, magsugod na sad og mga maanindot nga pulong. Apan kining mga panultihon magbalik-balik kay kini makatabang usab. Ania ang pipila ka tips alang sa pagtuman sa imong relasyon himsog ug malipayon.

 1. Magtagad sa imong pamatasan. “ Palihug,” “ salamat” ug “ walay sapayan, “makatabang sa imong partner paghimumdom sa pagtahod ug paghigugma kaniya. Di nimo siya baliwalaon.

 2. “Pagpalahi mga lamas sa kinabuhi”, sa giingon pa nila. Mga pagtuon nagpakita nga ang lubog nga relasyon modala ngadto sa pagkadili-kontento sa usa ka relasyon. Ang pagsulay sa bag-ong mga butang kay sama ra usab sa pagbisita sa usa ka di pamilyar nga restaurant o sama ka talagsaon nga lugar.

 3. Ang magtiayon nga magpasundayag, mag-uban kanunay. Pangita og sports o hobby nga ganahan ninyong duha (way labot sa pag-tan aw og TV) ug himua kining prayoridad sa inyong relasyon.

 4. Pakig-away og tinarong. Aron ­ma­ka­baton mabungahon nga mga argu­men­to, timan-i kining mga lagda sa imung huna-huna. Ayaw tawga ang imong kapikas ug nagkalain-laing ngalan. Kon ang mga butang migrabi na, pahuway sa makadiyot gikan sa inyung mga argumento. Pahumana sa siya og tabi.

 5. Magsinabtanay sa unsay gustong buhaton. Apan ang tanan masabtan sa pagkompromiso. Kon ganahan ka nga naay usa ka butang nga buhaton ang imong hinigugma apan di ka sigurado kon siya musugot ba, ang labing dali nga paagi sa paglikay sa usa ka komprontasyon mao ang pagtuman sa sabot.

 6. “Duha ka mga ulo mas maayo kay sa usa.” Sud sa usa ka relasyon, nagpa­sabot niini nga kinahanglan mong maghiusa. Ikaw wala lamang ang nisod sa usa ka relasyon aron aduna kay kapareha sa imong assets, apan kinahanglan usab nga ikaw maminaw sa iyang mga problema.

 7. “Ang panaglagyo maghimo sa ka­singkasing nga magpangita.” Hupti ang inyong mga kaugalingon sa panaghigalaay, pakiglaag sa imong mga higala o mga amiga/amigo. Pagbuhat sa mga butang nga wa ang imong partner kay di lang makapamingaw kaniya, apan makabuang usab kini.

 8. Sulti. Pakig-istorya. Istoryahi ninyo ang mga lisod nga butang, sama sa kwarta, relihiyon, kamatinud-anon, pagpadako sa inyong anak.

 9. Ang pagkatawa ang labing maayo nga medisina. Pagkat-on sa pagkatawa sa imong kaugalingong mga sayop.

 10. “Kanunaya ang pagtan-aw.” Oo, siya nakalimot sa ngalan sa imong kauban sa trabaho apan wa kini nagpasabot nga wala siya nag-atiman kanimo. Hinumdumi, kamong duha gusto sa sama nga butang.

 11. Ang mohunong dili madaog. Pangita og usa ka ritwal ug ka­nunaya kining buhi bisag unsa pay mahitabo.

 12. Kon lisod na ang relasyon, dangop sa therapy. Ang mga pagtuon nagpakita nga ang mga magtiayon nga nangita og tambag sa panahon sa batoon nga mga yugto, mas malampuson sa pagsulbad sa ilang mga isyu.

(Sheira Senoc, CNU Comm Intern)