1. Gilaayan ka na

  Ang tanang relasyon adunay kalipay ug kasakit, apan ang kalaay makapa­hupas sa pagbati ug usa ka senyales sa pagkawala sa kahinam ug pagbati.

 2. Ganahan kang mag-inusara

  Kon ang inyong relasyon bag-o pa, mangita kamo og higayon nga mag-uban. Apan kon ikaw gusto na nga mag-inusara ug di mohatag og igong panahon sa imong pares, panahon na nga ikaw mangutana sa imong kaugalingon, nganong ikaw gibati og sama niini.

 3. Ganahan kang maglain

  Kanunay ba kamong mag-uban sa inyong mga lakaw? Kon ang usag-usa kaninyo gusto og kagawasan, kini nagpasabot nga nagkaduol na ang katapusan sa inyong panaghigugmaay.

 4. I love you

  Kon ang imong pares matinud-anon sa paghigugma kanimo, sayon ra niyang litukon ang mga pulong nga I love you. Apan kon pakyas siya niining bahina, siya di gusto nga molungtad og dugay ang inyong relasyon.

 5. Mag-away ug magkabangi

  Ang walay hinungdan nga away ug kalagot nga moresulta sa pagsi­na­kitay sa usag-usa, nagpasabot nga nagkaduol na ang pagkapupos sa inyong pagbati.

 6. Kahadlok

  Dili molungtad ang usa ka relasyon kon wala ang pagsalig. Kon ang imong pares nagsugod na sa pagduda kanimo sa way igong hinungdan, kini maoy saktong rason sa inyong panagbuwag.

 7. Naghuna-huna sa ex

  Ayaw pagsulod sa usa ka relasyon kon ikaw wala pa maka move on sa miagi nimong relasyon. Usa ka mosulod sa bag-o nga relasyon, siguroa nga ang imong nagustohan walay nahabilin nga pagbati sa iya usab nga hinigugma sa di pa ikaw. Andama ang imong kasingkasing sa bag-o nga sinugdanan ug hikalimti ang mga nangagi nga kapakyasan.

 8. Ipaila sa pamilya

  Kon ang imong hinigugma matinud-anon diha kanimo, andam ka niya nga nipaila-ila ngadto sa iyang pamilya.

(Tinubdan gikan sa http://www.sheknows.com/ Joanna Marie Tejas , Marjorie Padin Cnu Comm Interns)