Florencio Pacaldo Inoc

Camolinas, Cordova, Cebu

HUMAN sa pipila ka tuig sa Amerika nakahigayon si Antonio sa pagbakasyon sa iyang lungsod. Giatol niya kini sa ting-init aron sayon ra ang pagduaw sa mga makalingaw nga mga dapit sa nasod. Gusto niyang ikauban ang iyang gikamingawan nga ginikanan, mga igsuon, mga higala ug mga klasmet.

Paglabay sa pipila ka adlaw sukad sa iyang paghiabot nakigsabot si Antonio sa iyang mga suod nga klasmet sa hayiskol alang sa usa ka reyunyon sa Batch 98, nga adto ipahigayon sa usa ka beach resort. Siya ang manubag sa tanang gasto. Giplano niya kini aron magkita sila si Evelyn, iyang hinigugma kanhi. Nagkabulag sila tungod lang sa pangabubho. Nasuko si Evelyn nga siya (Antonio) may gika-estorya nga schoolmate nga babaye ug nakigbulag dayon. Tungod sa garbo nga nagtuo nga mahanaw ra sa iyang panumdoman si Evelyn, wala na siya makig-uli pa kang Evelyn. Unya miadto siya sa Amerika.

Miabot ang gitakdang adlaw alang sa reyunyon. Didto sa beach resort ang tanan nalingaw. Ang tin-aw nga tubig-dagat ingon sa nagpangamay kanila. Daghan ang miubog dayon aron mangaligo. Nagtapok-tapok ang mga suod niadtong hayiskol pa sila. Ilang gihisgutan anga handumanan nga dili gayud nila mahikalimtan niadtong nagtungha pa sila.

Didto sa terasa sa usa ka cottage nagbarog si Antonio. Iyang gipaliraw ang iyang mga mata nga nangita kang Evelyn. Iyang nakita si Evelyn nga naligo uban sa iyang suod nga mga higala sa hayiskol. Gikulbaan si Antonio, apan kinahanglan nga magkasultiay sila si Evelyn sa dili pa siya mobalik sa Amerika

Miubog si Antonio sa tubig. Iyang gipunterya ang nahimutangan ni Evelyn. “Lyn. Kumosta ka? Kauban ba nato ang imong na-bana?”

Wala dayon katubag si Evelyn sa pangutana ni Antonio. Gitutokan niya ang kanhi hinigugma. “Wa pa intawon koy bana. Busy ko sa akong propesyon. Wa akoy panahon anang gugma-gugma. Ikaw hinuon… hain man ang imong asawa?”

“Wa pa ko magminyo, uy! Ikaw, Lyn, motuo ka ba nianang ilang giingon nga first love never dies?”

“Nganong nangutana ka man nako niana?”

“Ang tinuod, Lyn, gibasol nako akong kaugalingon nganong nagpadaog ko sa akong garbo. Abi nakog sayon ka ra nakong mahikalimtan, dili diay. Bisan didto na ko sa halayo, ikaw gihapon ang diha sa akong kasingkasing. Lyn, mahimo kaha kon atong dugtungon ang nabugto nga talikala nga naghiusa sa atong mga kasingkasing kaniadto?”

“Ang tinuod, Ton, mao sab kanay akong pagtuo. Ang unang gugma dili gayud mamatay. Gibasulan nako ang akong pagka abubhoan. Tungod kadto sa akong dakong gugma nimo. Dihang nabugto ang talikala sa atong gugma, I tell you frankly, I missed you very much!”

“I missed you, too, Lyn!” Gigunitan ni Antonio ang kamot ni Evelyn.

Puno sa pagmaya ang mga kasingkasing nilang Antonio ug Evelyn. Wala sila makamatikod nga talisalop na ang adlaw. Ang mga sakop sa Batch 98 nga kaganina nangaligo sa dagat didto na magtapok sa cottage, ang ilang mga mata didto tanan mahipunting nilang Antonio ug Evelyn kansang mga kasingkasing nagkabagat pag-usab sa ikaduhang hugna sa ilang gugma. Unya miabot ang kilumkilom. (Katapusan)