SULAYAWAN kaha nako nga mag-edukar ko sa chess sa publiko paagi aning pamantalaan beh.

Basin pa diay nga usa kaninyo maenganyo o basin mga ginikanan ani maganahan para sa ilang mga bata. Kutob lang ni sa akong kahibalo sa sige dula sa chess sa aktibo pa ako.

Ang chess adunay 64 ka mga square ug matag square adunay pangalan bisan matag duso aduna gihapon pangalan. Mao ni pagkabalo sa ngalan sa square sa chess paagi niining diagrama sa ubos aron sab makasubaybay kamo sa pagtuon sa chess.

Ang pangalan sab sa duso magbasi una sa abbreviated nga ngalan sa pyisa sama sa King = K, Queen = Q, Rook = R, Bishop = B, Knight = N ug ang Pawn pwede adunay lakra nga P o pwede ngalan lang sa square. Sunod dayon sa unsa nga square motugpa ang maong pyisa.

Sugod ta. Kining ako itudlo tanan pang saktosakto lang nga kamao-kamao na sa dula.

Kabalo ba mo nga ang sentro sa chess ang pinaka-importante nga mga squares. Ang sentro nakomposar sa e4, d4, e5 ug d5 nga mga square. Diha mahibal-an ang dagan sa dula.

Tulo na ka klase nga sentro: open, close o half-open o close.

Una ta sa sentro. Usa sa rason nga maabri ang sentro tungod kay imong nahatag ang sentro. Sama niini nga dula sa ubaos nila ni ex-world champion Edward Lasker kontra ni Geoge Alan Thomas niadtong 1912 sa London nga usa ka Dutch Defense nga dula.

1. d4 e6 2. Nf3 f5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Be7 5. Bxf6 Bxf6 6. e4 fxe4 nahatag sa itom ang sentro ug mao ni ako ingon nga nahimong open o abri ang posisyon. Ang silot nga ihatag lang nimo ang sentro mao nga sige ka depensaha.

7. Nxe4 b6

Sunod nako nga tudlo mao ang king-hunting o paglakag sa hari. Ang king-hunting adunay upat ka proseso o pahinumdum.

Una, pangitaa ang hari sa kontra kung asa dapit. Sa ingnani nga posiyon ang hari sa itom anaa sa e8 ug posible nga mo-castle sa kingside.

Ikaduha, i-expose ang hari o huboa og depensa bisan lang og gamay nga linya paingon sa hari. Sa ingnani morag hina ang iyang h7 kung mocatle ang hari. Pahinumdum lang, ang pawn hinay nga depensa.

Ikatulo, pila ka pyisa nga makaatake kontra pila ka depensa. Kinanlan katong opisyales ug dili pawn. Ang pawn tibuak sa isig pawn.

Ug kataposan, pangitaa ang "force moves" o tactics sama sa kombinasyon, pin, fork, kalamangan sa pyisa o mate.

Padayonon nato.

8. Bd3 (atubang na) 8...Bb7 9.Ne5 (samot na) 9...0-0 10.Qh5 (pila na na ka pisa nagatubang batok sa nagdepensa? Tubag: upat kontra usa nga Bishop sa f6 10... Qe7

Ug gikan dari, usa na sab nga pagtulon-an ang mahibal-an nimo mao ni ang ikaupat nga kinanlan tun-an nimo sa imong kaugalingon sa sige solve og hess puzzles matag adlaw. Kini kinanlan maanad ka sa kwentada.

Aber, tira sa white beh ug daug? Sunda ang solusyon karong Biyernes.