Jae Mari Magdadaro

Agpasan, Binaliw, Cebu City

Duha ka mga anino kita

nga giiwagan sa kahayag

sa buwan dihang gihatod

ko nimo sa pantalan.

Bugtong mga tutok nato

maoy nagtinubagay,

ug dihang giariya na

ang andamyo milingiw ko,

namasin nga imong malimtan

ang gitug-an sa akong mga mata.

Apan sa pagsinggit mo og “Amping!”

Higala, nadisgrasya hinuon

ang akong kasingkasing!