GISUNGOG si Jaime nga “under the saya” sa iyang mga kauban sa trabahoan dihang mibalibad kini sa gitanyag nga pautang nga maanindot nga Karaoke kay dili siya diha-diha maka desisyon kung dili motando si misis.

Napuno siya sa sungog ug katawa dalang yaga-yaga kay lagi wa kunoy kaugalingong baruganan nga siya man unta ang padre de pamilya ug nag-inusarang nangita. Ako nga nagsud-ong sa hilom nakapaniid nga ang naglabi sa mga nanaway mga ulitawo, ug di biyudo o buwag sa ilang mga asawa nga wa say panamin sa ilang tagsa-tagsa ka kaugalingon.

Dinhing tungura mas nakadayeg ko sa baruganan ni Jaime kay para nako siya usa ka ehemplo sa sulundong bana nga nagpakita og respito sa iyang asawa pina-agi sa pagpangunsulta una mo desisyon.

Kini nga hulagway nakapa-aghat nako pagpanguykoy og suwat ining lindog sa mga kasagarang rason nganong mag-away ug dili molahutay ang panag-ipon ma minyo, live-in o uyab man.

Numero unong ugat sa problema mao ang ‘Pride’. Kini maoy maka-ingon nga ang pares dili makapasaylo sa mga sayop o hiwing binuhatan. Ang ka-apan kay kini mamunga og bakak, selos, kasuko, kahakog, ug mubo nga pagtan-aw sa kaugalingon. Ang daling pagpasaylo og abreng pag-usab sa hiwing binuhatan makatambal sa relasyon.

Ikaduha, kining pressure sa kwarta labi na kung ang pares BILMOKO kon ‘Bili Mo Ako’ kay bisag unsa na lay ipapalit nga luho sa kaugalingon bisag dili ka afford para dunay ikapakita. Lugson gyod pagkab-ot ang langit bisag ang nangita nagka dipo-dipo na og nagkadusingot para maharuhay ang pagkabutang. Ang pares nga simple lang og pangandoy unya maayong mo-budget ug motipig para sa mo-abot nga ugma mas makalahutay.

Ang pagkamalu-ibon usa sab sa mga rason nganong magbuwag. Sayon ra litokon ang pulong nga ‘I Love You’ o Ikaw ra ang nag-inusarang gimahal apan inig abot sa hagit sa tentasyon dali rang mapadpad sa hangin ang panaad nga forever. Ang tinu-uray nga pagbati sa usag-usa dili matukib ug molubad bisag unsa pay porma o hagit sa tentasyon.

Motuo ka og sa dili, usa sab sa mga rason sa panagbuwag mao ang pagpanghilabot o apil-apil sa kabanay, umagad, paryente o higala labi na niadtong feeling close nga mao na hinuoy magbuot kon unsaon pagpadagan sa banay. Ang managti-ayon nga naningkamot nga maglain mas dunay privacy ug mas layo sa impluwensya sa uban labi na sa pagdisiplina sa mga bata.

Ang panag-ipon dili sayon apan kung dunay lawom nga pagsabot, pagtahod, pagrespito ug tinu-uray nga paghigugma apilan sa tim-os nga pag-ampo, segurado ko nga mas malipayon ug tunhay ang dagan sa tanan.