KON pugson nato pagtino ang mga panghitabo nga umaabot pa, lagmit maahat ug matugka’g mata’g tiki ang gabudlat natong panan-aw. Tataw— mahitu­ngod sa malamposon nga kaugmaon— nga kini gaagad gyod og dako sa maayong binuhatan nato karon.

Unya ra, taudtaod pa gyod nato masuta ang matuod nga sangpotanan sa gipadayag ni Ding Lu Torrefranca, usa ka feng shui expert. Sumalâ pa sa iyang panagnâ ning tuiga, mabulahan kuno ang Sugbo apan minghoy ang atong kadagkoan: “2017 OK for Cebu, bad for officials,” segun pa sa gikataho. Kon tuohan si Torrefranca kabahin sa giingon nga Year of the Fire Rooster, basin magdilaab ang Sugbo samtang mag-aligato ang gikataho nga “more arguments, legal battles and bitter rivalries” tali sa mga politiko dinhi nga wa’y kalainan sa mga hiniktan nga gapanikad sa buwangan.

Pustaay pa, bisa’g kinsa pa ang atong dapigan nga manok taliwala sa politikanhong kaguliyang, duna gyo’y maunay sa kaugalingong tari. Lagmit mataligam-an ang kaakohan alang sa katilingbanon nga pangalagad samtang maghari ang kuskos-balungos nga pamolitika. Kon patuyangan ang panagbangi tali sa atong kadagkoan, samot gyod ang kakha-tuka nga kahimtang sa kadaghanan nga hagbay rang gidabodabohan sa naandang mga suliran. Gani, makaduka gyod kon usa-usahon nato’g hisgot ang gabalik-balik nga labad sa atong inadlaw nga panginabuhi. Unta sa sunod, matug-anan ta sa mananagnâ kon kanus-a mapalgan sa atong kagamhanan ang tukma ug takdo nga mga pamaagi aron mahidangat ang kinabag-an nato sa malungtaron nga kalinaw ug kauswagan. Ay, dili baya malilong nga ang tanang kagubot ug kalisod mao ra’g tuktogaok— padayon lang sa pagpugwat nato gikan sa gihamok natong hagok.

Ganganga lang gihapon ta, ug gapangagot pod sa puol nga mga pangutana mahitungod sa mga katalagman nga mugna sa kinaiyahan ug kinaiyang hinanggaw (labi na sa mga gisaligan nato matag piniliay).

Maluwas pa kaha ta? Kanus-a kaha ta mahaw-as gikan sa gakalawom nga mga hinungdan sa atong kahasol ug kabalaka? Unsaon nato pagpalapad sa atong panginlabot aron layo’g maabtan ang atong paningkamot alang sa binugtong ug hinugpong nga kalamboan? 

Tubaga ang tuko nga nipilit luyo sa atong panghupaw: Mopadayon ta! Mopadayon sa kaigmat sa pagsusi ug pagsukna kon unsa’y binuhatan sa atong mga sinaligan. Mopadayon sa kalagsik sa atong pagtuo lakip sa atong lihok nga kita mao’y matuod nga gamhanan, duna’y kusog nga makatukmod sa atong kadagkoan sa pagpalig-on sa ilang baroganan ug sa pagtultol sa ilang angay padulngan.

(geemyko@gmail.com)