(Pasiuna: kini ang atong sumpay sa suliran nga gipadangat kanato ni Cindy of Sta. Cruz mahitungod sa iyang mga pangutana mahitungod sa Alzheimer’s disease.)

DEAR Cindy of Sta. Cruz,

Ug karon sa atong pagpadayon, ania na usab ang lain pa nga mga paghisgot sa mga pamaagi sa pagtambal niining Alzheimer’s disease.

Ang lain nga pamaagi gawas sa paghatag og tambal mao ang interbensyon gamit ang saykolohikal. Kining maong pamaagi ginagamit isip timbang sa mga tambal nga ginainom batok sa Alzheimer’s disease. Ang mga pagtuon sa pagka-epektibo niini wala pa karon ug usahay lamang nga piho gayud nga gipunting diha sa Alzheimer’s disease, ug ang pagtuon diha gi-focus inay sa dementia sa kinatibuk-an.

Ang mga interbensyon diha sa pagsulay sa paglakip sa pamatasan aron matino ug mapakubos ang mga problema sa pamatasan sa mga niagi man ug mga sangputanan unya niini. Apan, ang maong pamaagi wala nagpakita ug kalampusan sa pag-ayo sa kinatibuk-an nga paglihok, apan kini makatabang sa uban nga mga piho nga problema sa pamatasan, susama sa pag-bus-aw.

Aduna usab kakuwang sa hataas nga kalidad sa datos diha sa pagka-epektibo sa maong mga teknik sa lain pang mga problema sa pamatasan susama sa paglakaw-lakaw bisan asa nga wala makahibalo kung asa mopadulong.

Aduna usab mga interbensyon nga nagapunting sa emosyon. Ang suportibo nga psychotherapy nakadawat og gamay o walay pormal nga siyentipiko nga pagtuon, apan nasuta sa mga uban nga mga nagatuon nga kini makatabang sa mga tawo nga dili kaayo dako ang kadaot sa ilang utok nga maka adjust pa sa ilang sakit.

Adunay ginatawag og reminiscence therapy. Kini nilakip sa pagpakig-istorya sa mga niagi nga mga kasinatian sa matag usa o uban sa grupo, sa kadaghan nga mga kahigayunan tinabangan sa mga larawan, mga gamit diha sa panimalay, mga musika ug mga gipang-record nga mga tingog ug laing mga butang nga pamilyar diha sa mga naagian. Bisan pa og aduna lamang gamay nga mga pagtuon nga adunay kalidad sa pagka-epektibo niining reminiscence therapy, mamahimo kini nga mohatag og benepisyo sa pag-ila.

Apan, tungod kay taas-taas pa man gayud ang atong pagahisgutan mahitungod niining imong sitwasyon, tugoti na usab ako nga ato kini nga padayunon pagtuki sa sunod nga edisyon niining atong patik. Hangtud na usab sa sunod!

Dr. Fritz

(Si Dr. Fritz Legarde Espedilla usa ka aesthetic dermatologist/surgeon ug clinical sexologist. Aduna usab siyay kahibalo ug training sa hypnotherapy ug sa Medical Acupuncture. Usa usab siya ka personalidad sa radyo nga sobra na sa dekada nga nagadagan sa kahanginan ug autor sa iyang libro nga “Healthy is Sexy Secrets ni Dr. Fritz.” Nagatudlo usab siya sa usa ka kolehiyo sa Pharmacy. Alang sa inyong mga sulat-suliran, mamahimo kini ninyong ipadala sa Dear Dr. Fritz, c/o SunStar-Davao Publishing Inc., Ebro-Pelayo Building, Jacinto St., Davao City, (former Department of Foreign Affairs office), across Ateneo de Davao University and beside Holy Child School of Davao, o i-e-mail kini sa dokfritz@yahoo.com. Ang dili magpamantala dili matubag!)