Ernesto D. Lariosa

San Fernando, Cebu

SI MARIPOSA. Si Mercedita. Si Laura. Pulos ikadayan-dayan ang ilang kaguwapa. Nahimong mga ‘beauty queen’ sa ilang tagsa-tagsa ka lungsod. Di katiaw-tiawan ang ilang propesyon. Si Mariposa doktora. Si Mercedita abogada. Si Laura maestra. Katalagsaon nila baya nga mga dalaga.

Kausa, naligo si Mariposa. Nag-bathing suit siya. Lawas naglalik. Kadaghang mga liog nga nangabali. Mga mata sa mga kanahan mingdaro kaniya. Wa mahimutang ang mga lalake sa beach resort niadtong mga gutloa. Si Mercedita nag-short. Sa ‘mall’ misuroy. Kadaghan sa mga mata nga naluro. Kay ubod sa saging ang kaputi sa paa. Si Laura ‘varsity volleyball player’ sa tulonghaan. Sa mga ‘tournament’. daghan ang naka-wow! Di sa iyang dinuwaan kundi sa lawas nga nag-umog sa katahuman.

Apan naunsa ba, silang tulo gilumpong man ni Bernardo, ‘basketball player’ sa ilang kolehiyo, guwapo ug nagtungha pagka enhiniyero. Ang tulo nagpadaylang man gud sa ilang gusto. Nasapnan ni Bernardo nga maldito busa nagapos ang tulo sa gugmang puno sa ulo-ulo.

Puli-puli ang eskidyol sa date ug panalambigit. Si Mariposa sa Lunes. Si Mercedita sa Miyerkules. Si Laura sa Biyernes. Way tihik-tihik ang pagpahimus nila sa kundat nga mga takna. Mga estudyante pa sila niadto nga nakasinati sa suyop sa bato-balani sa gugma. Pagpanlakaw sa mga adlaw sila nagkabunggoay. Unsaon man tulonghaan usa ra. Apan kahibudngan ang panaglambigit wa maunsaay. Ang tulo ka mga babaye nagkataw-anay, ‘may the best girl win’ aron way away.

Bisan nakatapos na sa ilang mga kurso sige lang gihapon sila kang Bernardo. Magduawan si Bernardo kanila. Mag-date ug makiglambigit. Unsaon man ang gugma molagbas gyud sa kapanahunan.

Ambot ba, kini si Bernardo lalake sad nga daghag nawong. Mipilit pa sa tulo ka mga dalaga, natural, kay katupngan apan di labwan ang ilang kaguwapa. Dihang siya gipangutana sa iyang amigo nga si Modesto kinsa ang labaw niya sa dughan sa tulo, kini mitubag nga sila pulos may tipik sa iyang pagbati nga way tihik-tihik. Nakatawa si Modesto kay di makatuo.

Miabot ang adlaw nga nananghid si Bernardo sa tulo. Gukdon niya ang iyang kapalaran sa tunga-tungang sidlakan. Apan wa mosugot si Mariposa kay mamatay siya sa kamingaw sa iyang hinigugma. Mao pud si Mercedita magpakamatay siya kon si Bernardo mobiya kaniya. Apan lahi si Laura sa tulo kay igo lang miingon nga wa siyay mahimo kay tawag man sa propesyon.

Sa Saudi nag-alintabo ang kamingaw nga wa niya kapugngi. Kahilakon si Bernardo sa kauhaw sa lawasnong kalipay nga way makahupay. Apan sa tunga-tunga sa iyang paghanduraw kanunay ang larawan ni Laura nga mosayaw. Tungod ba kaha kay si Laura may kalahian sa tanan. Sa tulo siya ra sa kaugalingon wa motahan. Makatagbaw ilang romansa, apan di gyud ihatag ang banderang pula.

Sila si Mariposa ug Mercedita bigay lahat sa katagbawan gud magkaimat. Didto niya gani nahibaw-i nga ang duha tuwakhang na. Ah, nakasabot siya kay mao na man kana karon ang estilo sa panahon. Pre-marital sex! Si Laura nga wa gyud niya makuha birhen pa ba kaha? Kini tingali ang hinungdan nga gimingaw siya kang Laura sa tuman. Si Laura gyud ang natingban sa iyang pagbati.

Mipauli siya human sa walo ka tuig nga kontrata isip supervising engineer sa usa ka kompaniya. Giuna niya pagbisita si Mariposa. Nakugang siya sa pagkahibawo nga minyo na. Giadto niya si Mercedita, iyang nahibaw-an nga miuban kini sa Amerkanong bana ngadto sa Amerika.

Nag-ukon-ukon karon ang iyang mga lakang sa dalan paingon sa kang Laurang pinuy-anan. Siya ra ba ang tinuod niyang gugma. Wa kaha maminyo si Laura? Di kalikayan ang pangutana. Mibaskog ang iyang mga lakang. Nakita niya nga daghang mga tawo sa balay ni Laura. Mikuba ang iyang dughan. Sa tugkaran ang mga tawo nangaon mingtan-aw niya. Sa taliwa nakita niya si Laura nga nagsul-ob sa bestida sa kasal. Wa siya makaagwanta. Midagan siya, nagpaninggit, “Laura! Laura! Gibiyaan mo ako!” Nahigmata siya dihang giuyog ang iyang abaga sa iyang inahan nga si Nang Paulina. “Gidaman ka, Bernan. Pag-ilis na kay moanhi ron si Laura aron sabutan ang umaabot ninyong kasal.” (Katapusan)