Kim Marie Leonar

Tisa, Labangon, Cebu City

Ang mga katawa nga atong kinaon

Imong gisuka sa dali nga panahon.

Kalimtan tika

Sama sa paghikalimot nimo kanako

Kalimtan tika

Sama sa pagkumot nimo sa lalom

Kong gugma

Apan wa damha, kadto ra sab

Diayng higayuna,

Sa kadaghang sala nimong nabuhat

Naa gihapon ko perming naghulat

Sa lubnganan man ang akong padulngan

Ang akong gugma aduna gihapoy

Kahulogan.