Ernesto D. Lariosa

San Fernando, Cebu

Di madutlag paak ang panit sa pag-inusara

Kay aninong naghukdong nanikma sa akong kilid

Nakadungog kog hingos-hingos pasiunang pangabli

Sa minatay sa nahimugso nga kamingaw.

Kamaayong atsahon ang gilubgan nga kahilom

Aron motuasik mosinggit ang tungang gabii

Kay way nagtikawtikaw nga mga tiil sa paghandom

Motunob-tunob ta sa labyog ning orasan

sa bungbong.

Ang gisugat hinuon ning akong pag-ubog

sa gabii

Mga blangkong mata sa mga bituong laya na

Nga may kalimutaw nanagsukdip nagtutok kanako.

Miminatay pagsamot ang halawom nga

kamingaw.