(Pasiuna: kini ang atong sumpay sa suliran nga gipadangat kanato ni Cindy of Sta. Cruz mahitungod sa iyang mga pangutana sa Alzheimer’s disease.)

DEAR Cindy of Sta. Cruz,

Ug karon ania na kita sa atong katapusan nga edisyon sa atong pag-atubang sa imong mga pangutana. Sa niagi, didto kita nitapos sa paghisgot sa ensakto nga pag-amuma sa pasyente nga adunay Alzheimer’s disease.

Ang pananglitan niini mao ang pagpadayon sa mga rotina nga gihimong pina-simple, pagbutang og mga kandado, pagbutang og label sa mga butang sa balay aron mahatagan og clue ang maong pasyente sa iyang sakit o paggamit og mga butang sa inadlaw-adlaw nga gibag-o alang kaniya ug sa iyang gikinahanglan.

Kung ang pagkaon, mamahimo na nga suliran, ang pagkaon gikinahanglan nga ipreparar na sa ginagmay gagmay o gani, dugmukon og maayo o ibutang sa shaker aron dali na lamang ang pagkaon. Kung pananglitan, moabot ang panahon nga maglisud na ug tulon, ang paggamit og mga tubo alang sa pagkaon mamahimo nga panginahanglanon niining maong pasyente. Sa maong mga kaso, ang pagka-epektibo sa pagkatambal ug etiko sa makanunayon nga pagkaon importante nga konsiderasyon sa mga nagaamuma og mga miyembro sa pamilya.

Ang paggamit og mga gapos aron nga pisikal nga mapugngan ang maong pasyente sa mga makahagit niini nga mga pamatasan sa maskin unsa nga stage sa maong sakit, maskin pa man sa unsa mang stage sa maong sakit, maskin pa man adunay mga sitwasyon nga gikinahanglanon nila kining mga paggapos aron malikayan ang mga kadaot sa mga tawo nga adunay Alzheimer’s disease ug sa mga naga-amuma kanila.

Sa panahon nga magkalamay ang maong sakit, nagka lain-lain nga mga medikal isyu ang mogula, susama sa sakit sa baba ug sa ngipon, mga ulser sa panit tungod sa kapig-ot, malnutrisyon, problema sa kalimpyo, ug inpeksyon sa baga, panit ug mata.

Gikinahanglan gayud og ensakto nga pag-amuma aron mapakgang kini, samtang gikinahanglan ang propesyonal nga pagtambal ang gikinahanglan sa panahon nga mogula ang mga problema sa maong sakit.

Sa katapusan nga mga panahon sa maong sakit, ang pagtambal ginasentro sa pag-alibyo sa mga kahasol hangtod sa kamatayon, ug kasagaran sa panabang sa ensaktong pag-amuma diha sa panimalay.

Good luck!

Dr. Fritz

(Si Dr. Fritz Legarde Espedilla usa ka aesthetic dermatologist/surgeon ug clinical sexologist. Aduna usab siyay kahibalo ug training sa hypnotherapy ug sa Medical Acupuncture. Usa usab siya ka personalidad sa radyo nga sobra na sa dekada nga nagadagan sa kahanginan ug autor sa iyang libro nga “Healthy is Sexy Secrets ni Dr. Fritz.” Nagatudlo usab siya sa usa ka kolehiyo sa Pharmacy. Alang sa inyong mga sulat-suliran, mamahimo kini ninyong ipadala sa Dear Dr. Fritz, c/o SunStar-Davao Publishing Inc., Ebro-Pelayo Building, Jacinto St., Davao City, (former Department of Foreign Affairs office), across Ateneo de Davao University and beside Holy Child School of Davao, o i-e-mail kini sa dokfritz@yahoo.com. Ang dili magpamantala dili matubag!)