ALEGRE na ang lungsod sa Tuburan alang sa usa ka semana nga kasaulogan sa ilang nagsingabot nga piesta. Kini ang schedules sa kalingawan:

Hunyo 3 - LGU Night Opening Salvo

Hunyo 4 - Parish Night

Hunyo 5 - DepEd Night

Hunyo 6 - CTU Grand Alumni Homecoming

Hunyo 7 - Business Sector/ ACT Night

Hunyo 8 - ABC Night

Hunyo 9 - Health Night

Hunyo 10 - CTU Night

Hunyo 11 - Search for Miss Tuburan 2015

Hunyo 12 - Mutya sa Tuburan 2015

Hunyo 13 - Kapamilya Stars (Covered Court)

Gidapit ang tanan sa pagsinati sa mga kalingawan ug labaw sa tanan, pag-ambahan ug pagyukbo sa partron sa lungsod nga si San Antonio de Padua. (PR)