DEAR Noy Tikyo,

Ang akong problema bahin sa babaye nga akong gihigugma.

Tagoa lang ko og Frank, 30 anyos, nia ko nagtrabaho sa Davao City.

Naa koy nakaila nga babaye. Tawaga lang siya og Charo, sama nako og edad. Nagkasuod mi ni Charo kay sukad mi nagkahimamat, ganahan na ko niya. Sa laktud nga pagka-istorya, nanguyab ko niya.

Nagkauyab gayud mi og unom ka bulan apan human niadto, nayagaw na ang among relasyon.

Kini human nga among nasayran nga mag-agaw diay mi og tagsa. Anak diay siya sa igsuon sa akong papa nga dugay nang wala na igkita kay tua siya nanimuyo sa Zamboanga City.

Si Charo nia sa Davao kay dinhi man siya nag-eskuwela og college unya diri na sab siya nakatrabaho.

Amo ning nadiskobrehan sa dihang nagsubay-subay mi sa among kagikan kay susama man god mi og middle initial. Sa dihang amo nang nasubay, among nasayran nga kadugo diay mi.

Nasubo mi kay grabe ang among gugma sa usag-usa. Apan sukad nga among nasayran nga mag-agaw mi, hinay-hinay na sab nga naputol ang among komunikasyon unya talagsa na lang sab mi magkita ug mag-uban.

Unsay among buhaton, Noy?

Frank

*****

Frank,

Lisud kon ipugos ang usa ka relasyon nga di mohaum sa panahon ug sitwasiyon kay kadugo ra. Maayo unta og lagyo na nga kadugo, apan kon ig-agaw nga tagsa, seguradong makaani kini og resistance gikan sa tagsa-tagsa ninyo ka pamilya ug kaparyentihan.

Mao nga dawata na lang ang nahitabo sa inyong relasyon inay nga inyo kining ipugos. Mas nindot gani na nga karon pa lang daan inyo na kining nasayran kay duna pay panahon ang inyong mga kaugalingon nga maka-recover ug maka-move on.

Ang nakalisud kon duna nay nahitabo ninyo unya nagbunga na kay mas dako pa unyang problema ang inyong sagubangon. Base sa kultura ug tradisyon sa atong katigulangan, di maayo nga ang mag-agaw nga tagsa magminyo ug magkaanak kay dunay diperensiya ang mamahimong anak.

Puriso maingon natong “blessing in disguise” ning nahitabo kay para man sab kini sa inyong kaayohan.

Noy Tikyo