TULO ka adlaw naman lang diay, Pebrero 14 na, nga maoy adlaw sa mga kasing-kasing.

Diha na'y mga plano karon ang mag-pamilya kon asa mag-dinner ning maong adlaw, pero daghan gayud ang mag-date nga mag-uyab nga sa laktod ug sa katapusan, mosangko sa mga lodging house, inns ug mga hotels kay didto ipabuhagay ang walay kinutoban nga gugma.

Apan diha sa'y mga nag-antus sa kasakit sa dughan ning maong adlaw. Kasakit nga daw way kaayohan. Kasakit nga bugtong ang makaalim sa mga samad mao ra sab ang hinigugma gikan sa naputol nga tulay sa mga pagsalig.

Sa mga tawo nga napakyas ug biktima sa gugma, paunsa kaha kita makapadayon sa paglawig sa bag-ong hugna sa papel sa kinabuhi, kung padayon kining gihandom sa kagahapon nga di na unta natong gustong handumon pa?

Kini ang sagad mipahiluna sa hunahuna sa mga tawo nga biktima sa gugma, kansang kasingkasing gisamdan sa binuhat nga bunga sa tumang pagmahal.

Gani, dihay pulong nga mopatigbabaw nga nganong magpabilin ug magpa-martir kita sa usa ka panghitabo nga nasayud na kitang daan nga masakitan kita.

Nganong mas gustuhon pa man nato nga masakitan diha sa pagsud-ong sa mga bunga sa kasakit, kaysa balikan ang mga tam-is nga nangagi?

Ibutang nato nga bisan wala na sila sa atong kiliran, pero nganong nagpabilin pa man gihapon sila sa atong panumdoman?

Ang akong idolo nga American novelist nga si Nicholas Sparks, sa iyang novel nga “The Last Song,” iyang giingon nga, “sometimes you have to be apart from people you love, but that doesn't make you love them any less. Sometimes you love them more.”

Giingon nga usahay ang panagbulag, dihay mga takna nga pukawon ug lab-ason kini sa mga takna ug bugtong luha ang mosaksi ning tanan.

“All I can remember about the moment, is that when our lips touched, I knew the memory would last forever,” sumpay ni Sparks sa “A Walk to Remember” nga 2002 American coming-of-age romantic drama film nga gi-direktahe ni Adam Shankman ug gisuwat ni Karen Janszen.

Apan paunsa sab kaha mahimo ang pag-let go, ang pag-move on, ang paglawig sa bag-ong papel sa kinabuhi human sa kasakit sa gugma?

Bisan kinsa ang panguntan-on, lisud gayud kining mahimo kon nagpabilin pa gihapong mipuyo ang gugma sa usa ka tawo diha sa atong kasing-kasing.

Di lamang nato papuy-on sa kasingkasing ang kasilag ug pagdumot, ipakita ang gugma sa way sama.