"EDUCATION is the most powerful weapon which you can use to change the world, that weapon is in our hands," matud pa ni Nelson Mandela.

Kining maong pulong naghagit sa mga magtutudlo ug mga tigdumala sa natad sa edukasyon sa pagpaamgo sa ilang dakung papel sa pagporma ug sa pagbag-o sa mga kaugmaon sa atong mga kabatan-onang Pilipinhon.

Bisan ang pagpanudlo gisabot nga kanunay naglambigit og tumang pag-antus apan sa gihapon ang mga Pilipino nagmahal ug nagsaludo gihapon sa atong mga minahal nga mga magtutudlo.

Sa mga panahon nga makit-an kita nga nagbuhat og butang nga supak sa gisulti ug gitudlo sa atong mga magtutudlo, moingon sila "Ingon ni teacher ayaw na buhata".

Ang secretary sa Department of Education, Leonor Magtolis Briones, nagdasig sa mga magtutudlo nga tabangan ang mga kabataan sa pagdiskobre og bag-o ug makahuloganon nga agianan ug sa pagdiskobre sa mga butang nga wala pa nila mahibaw-i sukad pa sa ilang pagkatawo labi na sa mga kahanas ug kahibalo nga wala pa nila mapalambo.

"Teachers must help students to have them know and love their country more and make them become better human beings and citizens of the country and of the world," hagit pa ni Briones, "Teachers have followed the path of the greatest teacher of all".

Importante sa atong mga magtutudlo ang makanunayong paghatag og igong panahon alang sa mga pag-ensayo aron mas mapuno, mabuhong ang matag usa sa kaalam ug kahanas diha sa pagbaid sa mga hunahuna ug pagbati sa matag estudyante nga Pilipino.

Sa laing bahin, gipunting sab ni (DepEd) Assistant Secretary Tonisito Umali ang dakong gimbuhaton isip magtutudlo ang pagpahinumdom sa mga kabataan diha sa pagbisbis sa mga bili sa pagkamatinud-anon (honesty) ug pagkarespetado aron maandam sila sa ilang ugma nga kinabuhi ug sa kaayohan sa nasud.

"Yung konsepto ng pagiging tama sa oras at pagiging matapat o totoo, are basic values that we should all recognize, and that we should all instill in the minds of our youth," matud pa ni Umali.

"Ang ginagawa natin ngayon at ng mga paaralan ay hindi simpleng pagtuturo sa mga bata, tayo po ay humuhubog ng kamalayan ng mga mamayan na siyang bubuo ng isang matatag, mahusay, at magaling na bansa sa hinaharap".

Ang tinuod nga gugma sa mga magtutudlo maoy nakahatag og kadasig alang sa mga kabataan nga kanunay nagkat-on. Ang mga magtutudlo maoy nagsilbing mga ambassador sa gugma ug pagbati diha sa pagbaid sa matag alimpatakan sa atong mga kabataan.

Batonan ug puy-an unta sa usa ka magtutudlo ang pagtoo nga nagsumikad sa gugma sa Ginoo, ang tag-iya sa kaalam ug kusog. Kay ang taas nga pagtahod ug pagrespeto ngadto sa atong mga magtutudlo maoy diwa nga nakapadasig ug nakapalig-on sa natad sa atong malambuon ug malahutayong edukasyon sa mga kabataan.

Mga Teachers, Saludo kami sa inyong tanan! (Text lang sa -09487549768)