Rey M. Alegado

MEZ, Lapu-Lapu City, Cebu

“I LOVE YOU, Katrina!” ni Molong diha sa nahimutangan sa dalaga. Nagkadusingot siya, bitbit ang usa ka pungpong buwak nga gitunol niya ngadto sa dalaga.

“Si kuya baya. Adto lang na sa imong asawa ihatag uy! Valentine’s Day baya ron,” ni Katrina nga nagpahiyom.

“Hatagan nako og kahulogan ang akong gugma nimo, Kat, aron mutuo ka unsa ko ikaw kamahal.” ni Molong.

“Unya naa na man kay asawa. Sayang lang imong pagmahal nako. Si Mam Susan angay nimong Valentina.” ni Katrina.

“Ayaw lang god na hisguti si misis,Kat. Nia kining mga bulak maoy timaan sa akong pagmahal nimo.” ni Molong nga mihalok sa agtang sa dalaga. Wala niya baliha ang mga kauban nga nagsud-ong.. “Happy Valentine’s, Katrina!”

“Salamat,kuya Molong,” ni Katrina. “Ilibri ko nimo sa Jollibee ha!”

‘Sure!” tubag ni Molong.

Hamtong na og pangidaron si Molong kumpara ni Katrina. Anak ra ni Molong si Katrina sa gintang sa ilang panuigon. Nadani siya sa katahom niini. Nabihag siya sa katahom. Mibalik kabatan-on ang iyang hunahuna. Duna na siyaypamilya ug may lima na ka anak. Si Susan, iyang asawa..

Si Katrina, usa ka dalagang ulay, taga pro­binsya siya ug wala pa kini makasuway og uyab. Trabaho pa ang naa sa iyang hunahuna karon. Sa giasaynan niya nga departamento, nag­kabagat sila ni Molong. Kauban sila. Ug moaringkingking dayon ang kabilyako sa tiguwang. Dili lang kay kaibog ang bation niya. Mo­kumpisal gayud kini sa tinuod niyang gibati.

“Molong, magpaabot ko nimo sa Jollibee-Colon.” mensahe ni Katrina sa selpon.

Si Katrina wala na niya igkita pag-aninaw sa palibot. Untop alas kuwatro ang natala sa relo mga gipatapot sa bungbong sa iyang pagyanghag, nga maoy oras paghunong sa ilang trabaho.

Wala maglangay si Molong. Nagdali siyang nipanso sa Bundy clock sa niyang time card aron pagawas sa kompaniya. Excited. Kay maoy nagpasuwabe sa iyang hunahuna ang text messages ni Katrina nga nagpaabot sa jillebee-Colon. Maayo didto kay safety ug dili daling makit-an sa mga silingan ug mga kauban sa trabaho ug mga higala nga aduna siyay laing babaye nga gikabuangan.

Gipaspasan niyag banyak ang iyang mountain bike. Nagdali siyas kahinam nga ika-date si Katrina. Naghinamhinam siya sa pagpunggit sa pagkababaye sa dalaga. Makatilaw na gayud siya sa kalalim sa usa kabatan-on.

Miabot siya sa dapit diin maoy nasuwat sa iyang selpon. Milantaw siya sulod sa Jollibee lapos sa bildo. Walay Katrina nga iyang nakita. Ug sa usa ka lamesa nakita niya ang bulak nga iyang gihatag kaganina. Nakasiguro siya nga nag-una si Katrina sa maong dapit.

Gitukas niya ang pultahan sa jollebee. Misulod ug milingkod siya sa one-on-one nga bang­ko nga adunay gamay nga lamesa. Ug sa iba­baw niini gitungtong ang pinungpong nga mga bulak ug dayag ang mensahe niini. From: YOUR MISTER VALENTINO. To: MY VALENTINA. A­­­pan taudtaod na siyang nag-inusara nga nagling­kod wala pa gayod moabot ang dalaga. .

“Hi, Molong! Ganina ra ka?”

Nahingangha siya sa nadungog.Dawkandila siyang giugbok sa nabati nga tingog sa iyang likod. Tingog ni Susan.

“Daghan kaayong salamat,Molong!” ni Susan nga milingkod. “Sulod sa atong kaminyuon karon pa ako kadawat ug buwak ning pagsaulog sa VALENTINES DAY. Milagro. Daghan kaayong salamat, Mr. Valentino!” ni Susan dayong gakos niini sa iyang bana.

Si Molong wala maglihok sa iyang nahimutangan. Gi-frame-up siya ni Katrina. Wala niya hisabti ang iyang gibati. Gipaundayonan nalang niya ang gipakitang taras sa iyang asawa niining adlaw sa mga kasingkasing. (Katapusan)