MAAYONG adlaw! Forgive o pagpasaylo ang usa sa mga matang nga dili madala og mata-mata lang karon sa atong hisgutanan.

Kitang tanan sa managkalahi nga sitwasiyon duna na gyud nakabikil bisan sa simpleng sinultihan (tinuyoan o dili).

As humans, dili man kini katingalahan kay mosipyat gyud ta. Sa tumang kasakit sa eksperyensiya maglisud ang kadaghanan sa atoa nga magpasaylo, miga.

Ang kapait pod usahay, dili nato mabantayan nga kita diay ang guilty, inahan. AMININ!

Dali kita makapasaylo kung sinserong nag-sorry, ug duna gyud kabag-ohan ang nakasala kanato pero kung garbuso- magdumtanay gyud no?

Ang pagpasaylo dili lang diay alang sa isig-kaingon nato apan alang pod sa atong mga kaugalingon aron dali kita maka-move on. Importante gyud ang regular nga reflection sa atong lihok ug kinaiya, igsuon.

Dunay 7 ka mga importanteng konsiderasyon ang pagpasaylo matud pa ni Dr. Thomas Plante, inilang manunulat, propesor ug clinical psychiatrists sa Stanford, California, USA.

Una sa iyang lista mao nga ang pagpasaylo wala nagpasabot nga kalimtan na ang tanan. Dili daw natural kanang "forgive and forget" kay modukot man sa atong alimpatakan ang mga tawo nga naghatag og tumang kasakit nato. Makapasaylo kita apan dili completely makalimot.

Ikaduha, wala nagpasabot nga sa atong pagpasaylo mosugot na pod kita nga ang maong sala o maut nga eksperyensiya mautro -- No no nooooooo!

Ikatulo, ang paghatag og kapasayloan dili sinyales sa kahuyang, pagkabuang o pagka-walay baruganan.

Ikaupat, ang pagpasaylo wala nakadepende sa tawo nga nangayo o hatagan nato niini. Dili man god nato mapugos ang uban nga mopasaylo nato. Duna poy pipila nga dili moangkon sa sala nila.

Ikalima, proseso ang pagpasaylo. Possible nga dili 100% ang kapasayloan nga mahatag nato. Mag-agad kini og igong panahon ug nanginahanglan og lalum nga pagsabot, igsuon. Sadly, duna gyud pod nagbalon og pagdumot bisan sa ilang lubong.

Alang sa health and well being ang ikaunom ug ikapito sa sinuwat ni Dr. Plante. Ang kalagot man god base sa pagtuon kay toxic o hilo sa panglawas nato, bro.

Sa pagpasaylo, dako ang pabor nga ginahatag nato sa atong mga kaugalingon ug dili lang sa nakapasakit kanato, igsuon.

Obserbahe ra god nang mga tawo nga sige'g kasuko kay daghang sakit sa kalawasan ug bug-at makauban (dili fun). Deserving or not- ihatag nato ang kapasayloan kay mao kini ang sekretong sarsa sa malinawon nga pamuyo, miga.

Sa Bibliya, ika-70 X 7 kita mopasaylo (Matthew 18:22) sa isig-kaingon nato. "If you refuse to forgive; your Father in heaven won't forgive you" ang mabasa nato sa Matthew 6:15.

Sa hinay-hinay, tun-an nato ang pagpasaylo aron gawasnon kita sa kasuko. Dili man mabalik ang katam-is sa relasyon kaniadto. At least, carry na kaayo mopahiyom, migo.