Mariano F. Manus, Sr.

Basak-Iba, Lapu-Lapu City

King atong kalibutan maoy lapad nga kalawran

Diin kitang binuhat naglumbay sa pagpanaw.

Sa paraw sa kinabuhi kita, ay, nagabugsay

Padulong sa kanus-a kita nay mangahanaw.

Sa paglawig ta usahay atong ikabagat

Ang unos sa katalagman nga labing makusganon,

Apan kon sa pangasikas manggaron tang kaigmat

Kita gayud modangat sa gidamgong baybayon.

Oo, ang kinabuhi maoy usa ka lumba,

Maoy kutas panagtakos nga sa Diyos inugdahan.

Si kinsay molahutay gantihan sa himaya

Ug kinsa ang mohunong moanig kapaitan.

Busa ayaw paghunong. Aginod gayud. Aginod.

Bisan lapoy ang lawas padayon sa pagkamang.

Hugot nga mga pag-ampo sa Diyos ipaabot

Kay anihon sa nagbudlay ang langitnong panabang.