Bartolome Man. Panilagao

Lacaron, San Fernando, Cebu

Taming nga malig-on

sa kanunay kong pagbaklay

sa dalan sa kinabuhi

batok sa umaabot nga balugo

nga nagpahipi sa unahan

diin naghulat ang maangkon

kong kapalaran.

Parola nga masiga

nga kanunay kong giiwag

aron kadan-agan ang mangitngit

nga dagat sa akong paglawig

sa kalawran sa pagpakabuhi,

nga sa kapulihay ako makadunggo

sa lapyahan sa tingusbawan.

Tunlon ko ang kapait sa panyawan

nga akong matilawan sa mga

sundalisa sa daghang pagsulay.

Taliwala sa akong mga pag-antos

ikaw ang diwanag sa kahayag

nga manguhong sa kabugason,

kay ikaw, akong kinaadman,

ang naglig-on sa akong hugot

nga pagtuo sa kalampusan

sa akong pangandoy.