Fredrick F. Gelbolingo

121 Prenza, Argao, Cebu

MAAMPINGON, mabinantayon ug maabtikon kaayong misud si Pakyo sa usa ka nindot kaayong panimalay.

Ang iyang mga lihok ug tunob bisag hulmigas di gani makadungog. Gipaso-pasohan lang niya ang mga nanagpuyo dinhi nga nanaghagok sa hapuhap sa mabugnawng kagabhion. Ang iyang kaigmat sama sa pinya nga daghan kaayog mga mata.

Ang iyang mga mata mora pod og mga mata sa iring nga makakita bisag ngiob ang palibot o may brown-out. Dali ra niyang natultolan ug nakuha ang ‘cash and anything’ nga mga mahalong butang nga masud sa iyang knapsack ug bulsa.

Kampante siyang migawas sa maong panimalay nga mo­rag siya maoy tag-iya ini. Way kurat. Masaligong limpyo ang pagkabuhat niya karon. Way saksi, gawas sa mga mata sa Ginuo nga mosilot ra sa pa­nahon sa paghukom.

Oo, motuo siya sa mga mata sa Ginuo (kay usa siya kay Ka­toliko-serado, bisag way simba-simba, way ampo-ampo) nga makakita ang tanang gibuhat sa tawo, dautan man o maayo, bisag asa siya magtago.

Pero ang mga mata sa tawo dili sama sa mga mata sa Ginuo. Ang mata sa tawo limitado. Kon mababagan sa bungbong, buta na. Makapilok lag kadiyot, maikyasan na.

“You are under arrest!” Nabati ni Pakyo ang dakong tingog sa tawo, nga sa iyang pagyanghag, pulis diay.

Natapos na ang malipa­yong duha ka adlaw ni Pakyo sa pagpahimus sa iyang mga kinawat.

Nalisang siya sa nanagpunting kaniya nga mga tag-as og kalibre nga mga armas. May nagtion padung sa iyang ulo, dughan ug sa ubos sa iyang pus-on. Kaihion siya ug kalibangon. Naa diay siyay ‘phobia’ sa mga armas.

Wa na niya madunggi ang pagbasa sa ‘warrant of arrest’ sa lider sa mga pulis. Mosuroy unta kadto siya sa Argao Beach ug mao pay paggawas niya sa iyang apartment ning buntag sayo.

“Nganong ako may inyong gidakop nga naglungkab sa ma­ong balay? Wa man koy kalabutan niana. Didto ko sa ‘mountain barangay’ ana kay birthday nako,” pangulipas ni Pakyo paghiabot nila sa presinto.

“Tungod kay may nakasaksi, Sir,” matod sa pulis.

“Kinsa man na?” sukna ni Pakyo

“Kana, Sir,” sa pulis nga mitudlo sa usa ka butang sa ki­same.

“Unsa man na?” ni Pakyo.

“CCTV gud,” sa pulis nga nahikatawa.

Nahingangha si Pakyo dihang gipasalida ang monitor. Guwapo pa kaayo siyang mihapit og kaon sa ice cream sud sa refrigerator. Ug mipaslak sa mga alahas sa iyang knapsack ug sa kuwarta diha sa iyang bulsa.

“Mata sa Ginuo diay nang animala, uy!” ni Pakyo nga nag­lagot kaayong nagtan-aw sa hilom sa CCTV. (KATAPUSAN)