Ernesto D. Lariosa

San Fernando, Cebu

NIA ang suwab nga daw may mga mata nga nagtutok kaniya. Bisan ang tumoy dumpol, hait ang tiyan niini. Makasa­mad. Motabas sa kasakit. Bisan di modatom sa unod sa lawas. Kay suwab nga nagbitay lamang. Mitindog siya nga nagping-it. Apan wa gyud mo­lingiw ang suwab. Naa gihapon nagtutok kaniya.

Sa pagdali-dali sa paglakang napatiran niya ang taro. Mitingog. Daw mireklamo human matumba. Sukdanan ang lanog sa iyang reklamo. Apan kini naligid pa sa kakusog sa iyang pagpatid. Wa baya siya masuko sa iyang kaugali­ngon. Igo lang siyang nahamalingka sa iyang kapalaran nga kanunayng gitutokan sa suwab.

“Vladimir, nganong di ka motrabaho? Luwasa ang i­mong kugalingon ug si Elena nga manikurista. “Tambag sa iyang higala nga si Floyd kinsa nakasabot sa iyang pagkatawo. Sa iyang panlantaw sa layong unahan sa iyang kaugalingon. Sa bungbong ang iyang diploma nga kanunayng naghagit sa iyang mga takna. Trabaho, uy! Trabaho, aron ka madilanto! Ayaw pasagdi ang kakugi ni Elena guwapa pa ra ba! Ngalig puniton og lain!

Si Elena iyang nakaila human nasuki niya sa paglimpyo sa iyang kuko sa kamot ug tiil. Nabitik ang iyang kasingkasing sa katahom ni Elena. Morag daghan silang naningu­ha. Apan gipakita niya ang tanan. Kahimsog sa lawas ug utok. Magsusulat siya sa tulonghaan ug hawod sa klase sa iyang kurso.

Kinsa sila nga itandi niya. Anak siyag dato. May awto ug lawom ang panlantaw sa kinabuhi. Siya ug siya ra ang makaangkon kang Elena.

Mao ni ron nga gitutokan siya kanunay sa suwab. Daw iyang anino nga nagkumkom og bug-at nga pahinumdom. Sa bug-at nga mga pulong. Sa dakong kamatuoran sa iyang garbo ug kinaiya.

“Ayaw na pagsalig kanamo, Vladimir. May kurso ka na nga nahuman. Ipakita ang imong kalig-on ug kahait.” Giprangkahan siya sa iyang amahan dihang nangayo siyag kuwarta niini. “Katapusan na ning hatag ko kanimo.”

Naglagot siya sa gisulti sa iyang amahan. Kon di pa maka­gaba dugay na unta niyang gisilaban sa iyang kasuko. Gida niya si Elena sa usa ka bubong sa himaya.... ug unya karon sa pag-antos.

Miabot si Elena nga nagkinagang sa dala nga mga pagkaon. Kabuotan ni Elena. Maanyag nga manikurista apan nakaantos kaniya. Nakita niyang miyabo og bugas sa taro nga iyang gipatindog. Hapit mapuno. ang taro nga milig-on pagbalik. Mihuyop ang huyuhoy gikan sa taro daw nag-awit. Sa atubangan nagkahilis ang suwab ug miipon sa huyuhoy. Mitan-aw siya kang Elena apan wa na kini mopahiyom kaniya. Daling misulod sa ilang lawak. Pinapaka pa ang pag tak-op sa pultahan. Nasuko na si Elena kaniya?

Ning buntaga kusog kaayo ang mga lakang ni Vladimir. Wa na lang siya mananghid kang Elena nga nakatug pa. Nagsuyla ang kadasig niya karon. Gidawat na niya ang tanyag ni Floyd nga usa ka dakong ‘position’ sa kompaniya niini.

“Salig ko nimo. Vladimir. Kanay tinuod nga tawo,” matod ni Floyd.

Layo ang iyang pagbaklay. Miagas ang daghan niyang singot nga nakapagaan sa iyang lawas ug pagkatawo. Wa na ang kabug-at sa garbo ug taas nga panlantaw sa kaugalingon. Bisan ang suwab sa tanang sudya wa na sad mopakita. Sa unahan nakita niya nga nagbuntaog ang dakong balay-patigayon sa iyang higala. (Katapusan)