ALANG ni Bise Gob. Agnes Magpale, mas maayong pa­lig-unon una ang kinati­buk-ang sistema sa hustis­ya dinhi sa nasod, sa dili pa amendahan ang pipila ka mga existing nga balaod sa­ma sa Juvenile Justice and Welfare Act ug sa dili pa usab hingpit nga banha­won ang death penalty.

Si Magpale, supak sa subling pagpatuman sa silot ka­­matayon ug sa tinguhang pagpaubos sa edad sa criminal liability.

Giangkon ni Magpale, nga usa siya sa mga opisyal nga nisuporta kaniadto sa pana­wagan nga us-osan ang edad sa criminal liability sa ka­bataan, gikan 15 anyos ngadto sa 9 anyos.

Apan karon, gihulagway niya nga nihimo siya ug “complete turn” aron pagsupak na niini.

Sigun sa opisyal, nakasa­bot na siya ug ang Provincial Council for the Welfare of Children kon nganong dili kini angayang buhaton sa mga menor de edad.

Matod niya, dili kini ma­katabang sa pag-promote sa kaayohan sa kabataan dinhi sa nasod.

Duna nay giduso nga balaudnon sa Kongreso alang sa gitinguha nga pag-us-os sa criminal liability dinhi sa nasod. Ang PCWC supak niini.