MALIPAYONG pagsaulog sa kasumaran sa Edsa People's Power Revolution.

Alang kanatong mga "pre-millennial" mahinungdanon ang maong panghitabo sa atong kasaysayan nga nilumpag sa madaug-daugong rehimeng Marcos.

"Diktaduryang US-Marcos ibagsak!" mao kini ang singgit kaniadto sa kadalanan nga nisangko sa Edsa ug nagdala ang pamilyang President Marcos didto sa Hawaii hangtud sa iyang kamatayon.

Hangtud karon wa pa mahatagi'g igong hustisya ang mga nabiktima sa Martial Law gawas sa gamay'ng pinansiyal nga tabang gikan sa hidden wealth sa "conjugal dictatorship" nga dugay sab nga nakuha sa katawhan.

Kung wa pa nagsaba-saba ang mga biktima, hayan nga ma-water gihapon ang ilang katungod nga mabayaran sa danyos sa ilang nahiagiman.

Ang uban nangamatay na lang nga wa mabayri ilabi na kadtong na-tortyur, gipangkulata, napriso ug nasamdan sa ilang panahon.

May higala ako nga bag-o lang namatay sa daghang sakit gikan sa pagkapriso. Lagi kay may prinsipyo man nga dili magpabayad sa ilang nahiaguman sa Martial Law, wa gyud siya nipalista nga biktima ug way nadawat nga kompensasyon ang iyang pamilya. Daghan pa nga may susama niining baruganan.

Anaa pay mga tawo nga hangtud karon wa mahibal-i kung asa ra. Gi-aresto sila sa kasundalohan o kapulisan apan wa mahiabot sa presinto.

Usa niini si ang Redemptoristang pari sa Cebu nga si Fr. Romano. Busa angayan lamang nga masayran kining maong kasaysayan sa millennial o bag-ong henerasyon nga dili na interesadong mabalikan pa.

Mosuporta ako sa plano sa kasamtangang gobyerno nga himuong simple ug solemn ang pagsaulog sa Edsa karong tuiga.

Unsa may pulos sa dakong kumbira kung nabusog ang tiyan apan way sulod ang ulo kay wa na masabti nganong magsaulog pa?

Hinunua daghan bayang mga partisipante sa Edsa nga naghupot og dagkong katungdanan sa gobyerno human niini apan salawayon sab ug nahimong kurap ug walay kalainan sa ilang gipalagpot nga diktador.

Mas motuo pa ko sa mga personalidad nga bisan wala makaapil sa Edsa apan nahimong ehemplo sa pagserbisyo sa katawhan diha sa gobyerno o sa pribadong sektor. Mga tawo nga nitabang sa paglumpag sa rehimeng US-Marcos ug sa dunot nga sistema sa gobyerno apan hilom lamang nga naghimo'g maayo alang sa katawhang kabus sa kalungsoran ug kabanikanhan.

Ang uban kanila nagpadayon sa pagtukod og mga organisasyon sa mag-uuma, kooperatiba, day care center sa mga bata, feeding program sa malnourished, medical-dental mission, handicraft making, nagtabang sa street children, nagtudlo sa Lumad, patuon sa pagnegusyo, pagtabang sa mga adik ug daghan pa nga di nato mabasa sa pahayagan o makita sa TV.

Mao ni sila ang mga dili dayag nga bayani sa Edsa. Wala sila mosinggit sa dalan apan nag-ampo sa ilang balay, nag-atiman sa ilang mga anak sa pagtungha aron dili mahisama ni Marcos ug mga itoy niini nga nagpahimulos sa gahum, mga maestra nga nagtudlo sa maayong pamatasan ug daghan pang uban.

Ang katawhan nga nagtapok sa Edsa tipik lamang sa mabagang hut-ong sa katawhang Pinoy nga naghandom og kausaban.

Busa iapil nato sila sa paghandom ug pagpasalamat sa ilang natampo sa kausaban nga nahatagan og nawong sa Edsa.