ANG buhatan sa Departamento sa Edukasyon (DepEd) nagpadayon sa pagtabang pinansiyal alang niadtong kuwalipikadong nakatapos sa Grade 10 nga gustong mopadayon sa pagtungha sa pribadong tulunghaan.

Pinaagi sa Voucher Program, daghang pamilya ang natabangan ug ang tumong niini mao ang pagpalapnag sa kapasidad sa mga kabataan ug sa ilang mga ginikanan na makapili sa unsay ilang gustong sudlan nga eskuwelahan nga nahasubay sa ilang panginahanglan ug sa pagkinabuhi.

"We will continue cooperation with the private sectors and private communities, as well as with bilateral and multi-lateral institutions," matud pa ni Education Secretary Leonor Magtolis Briones "Hindi natin sila maiiwasan dahil malaking contribution ang magagawa nila. We will cooperate with them."

Aron mas mahatagan pa og igong kalidad nga edukasyon, ang DepEd subling nagbukas og online application alang sa Senior High School Voucher Program aron mas mapadali ang pag-apply niini pinasubay sa DepEd Order No. 66. S.2016, ang klaro ug han-ay nga sumbanan o giya sa proseso sa pag-apil sa voucher program.

Ang kinatibuk-ang tumong niining maong programa nagrespeto sa katungod sa mga estudyante ngadto sa natad sa edukasyon diin sila ang maoy mopili sa unsay makaya subay sa ilang sitwasiyon, kapasidad ug kahibalo.

Ang tanan nga Grade 10 students lamang sa susamang school year ang makadawat ug makaapil sa maong programa isip mga"automatic qualified students" para sa publiko nga tulunghaan ug "voucher applicants" para sa pribadong tulunghaan.

Ang pag-apply ning maong voucher program wala kini bayad, libre sa tanang qualifiers.

Busa ang Private Education Assistance Committee (PEAC) kinahanglan iproseso sa walay langaylangay ang mga gipasa nga dokumento gikan sa mga aplikante aron ma- forward gyud dayon ang resulta ngadto sa buhatan sa DepEd alang sa approval.

Ang voucher applicants nga na-disqualified dili makadawat sa gitawag og voucher subsidy.

Ang dunay mga mali ug dili sakto nga impormasyon ug dili kompleto ang mga dokumento pagkahuman sa gitagal nga deadline, posibleng maoy dakong rason sa pagka-disqualified sa aplikante.

Ang voucher subsidy isip "discount" nga gipabor sa mga estudyante nga motungha sa pribadong eskuwelahan dili ihatag direkta sa estudyante nga "cash" kon dili ihatag kini sa DepEd ngadto sa pribadong eskuwelahan diin ka nagpa-enroll.

Ang Grade 10 completers lamang sa publikong tulunghaan ang makadawat og 100% sa voucher amount ug ang "Education Service Contracting" grantees sa pribadong tulunghaan ang makadawat og 80% sa voucher amount.

Kini sila gitawag og Automatically qualified voucher recepients (AQVR)nga dili na kinahanglan mag-apply alang sa SHS voucher.

Ang voucher amount magdepende lamang kini sa sitwasiyon kon asa ang estudyante nag-enroll nga tulunghaan.

Dad-on lang ang "QVR" certificate ug uban pang requirements kon magpa-enrol sa napiling pribadong eskuwelahan (FEEDBACK - 09487549768).