ANG pagbiya sa sigarilyo usa sa mga malisod kaa­yong buhaton, labina na niadtong na-addict na niini. Dag­han na ang ningsuway apan napakyas kay alang kanila, lisod ang pagbiya sa buhat nga mao nay naandan.

Wa ni magpasabot nga di kini mahimo. Niay pipila ka mga paagi unsaon sa pagbiya niini.

 1. Unsa may imong rason sa pagbiya?

  Kon ikaw naghuna-huna na nga moundang sa pagpanigarilyo, pangutan-a ang imong kaugalingon unsay rason sa imong pag-undang sama pananglit kon makadaot ba o kuwang ang imong paggamit niini. Ang pagpa­kisayod mahinungdanon aron madasigon ka sa pagtuman sa imong laraw nga moundang.

 2. Ayaw pagdali

  Ang diha-diha dayon nga pag-undang sa pagpanigarilyo di sayon. Kini tungod sa nicotine nga ma­kaadik. Busa pagpakonsulta sa usa ka doctor aron magiyahan ka sa unsay angay nimong buhaton. Kini aron malikayan usab ang sintomas sa nicotine withdrawal.

 3. Ayaw pag-inusara

  Pahibaw-a ang imong mga higala o pamilya nga ikaw naningkamot sa pag-undang sa imong bisyo. Ma­mahimo sila nga modani kanimo sa pagpadayon niana. Puwede sab ka nga moapil og lain-laing grupo nga su­sama og tinguha kanimo nga moundang og panigarilyo.

 4. Pugngi ang stress

  Usa sa mga hinungdan nga manigarilyo ang taw mao ang nicotine nga makatabang sa pagparelaks sa usa ka tawo. Kon ikaw moundang na sa paggamit niini, manginahanglan ka og laing paagi sa pagpaningkamot nga mawala ang imong stress.

 5. Likayi ang alcohol, uban pa nga maka-trigger

  Likayi ang pag-inom aron di ka matintal nga ma­nigarilyo. Kon ikaw ma­nigarilyo pagkahuman og kaon, suwayi-suwayi ang pagbuhat og lain sama sa pagpanotbras o diba kaha kaon og chewing gum.

 6. Panglimpyo

  Limpyuhi ang ti­buok balay apil na ang imong mga sinina nga nanimaho og sigarilyo.

 7. Lihok kanunay

  Ang paglihok m­a­katabang aron malika­yan ang pagpangita og nicotine. Kon ikaw nagpangita og sigarilyo, ibalhin ang imong huna huna pinaagi sa pag-ehersisyo.

 8. Kaon og prutas ug utanon

  Ayaw minusi ang imong pagkaon kon ikaw moundang sa pagpanigarilyo. Kaon og daghang prutas ug utanon aron imong mapugngan ang pagpanigarilyo og balik.

 9. Pahalipayi ang kaugalingon

  Uban sa daghan pa nga mga benepisyo sa pag-undang sa pagpanigarilyo gawas sa maayong panglawas mao ang kwarta nga imong matigom. Hatagi og bugti ang imong kaugalingon pinaagi sa paglingaw-lingaw.

 10. Alang sa imong panglawas

  Di lang kay makatigum ka og kwarta sa paghunong og pagpanigarilyo. Kini makatabang aron moubos ang imong presyon sa dugo. Makatabang sab kini aron malikayan ang heart attack, cancer, stroke, coronary heart disease ug mahibalik ang maayong paglihuk sa imong atay.

(Tinubdan gikan sa www.webmd.com / Marjorie D. Padin, Joanna Marie A. Tejas CNU Comm Interns)