GIPAKATAWO mo sa manag­lahi nga mga palibot ug balay. Wa usay tawo nga managsama og batasan, gana ug uban pa. Sa mga relasyon, kining kalainan usa sa mga tunok ug babag alang sa pagkab-ot sa kalipay sa duha ka mga binuhat.

Dunay mga paagi aron ma­kab-ot ang maayo ug malungtaron nga relasyon.

 1. Balika ang kanhiay

  Magkadugay ang re­lasyon, magkawala usab ang gana sa usag-usa. Mawala u­­sab ang pasensya, pagkamasinabtanon ug ang pagpaningkamot nga unang gipakita sa dihang bag-o pa ang inyong relasyon. Buhata kini pag-usab aron mahibalik ang kahinam sa inyong paghinigugmaay.

 2. Isulti unsay gusto

  Kinahanglan nga mopadayag ka sa imong mga gusto kay maabot ang panahon nga ikaw magdahom nga nakahibawo na ang imong kapikas sa tanan nimong gusto o ganahang buhaton apan wa mahitabo o mabuhat niya. Sagad sa pagdahom mosangpot sa punto nga ikaw masakitan tungod kay wa mahitabo ang imong gihuna-huna.

 3. Kinahanglan eksperto ka sa imong partner

  Ilailaha pag-ayo ang imong hinigugma. Buhata ang mga butang nga makapalipay kaniya.

 4. Pangitag higayon alang ninyong duha

  Bisan pa man sa inyong ka-busy, angay nga maggahin kamo og oras sa usag-usa. Gikinahanglan kini aron masuta ninyo ang mga panghitabo sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi.

 5. Kinahanglang maa­nindot kanunay ang panag-uban.

  Himoang makalingaw ang inyong panag-uban. Mamahimo kamong manan-aw og sine, mangaon sa restaurant o mangadto sa gusto ninyong lugar nga suroyan.

 6. Bakasyon sa huna-huna

  Kon ugaling mag-uban mo sa imong hinigugma, mas maayo nga di ka maghisgot sa mga butang nga anaay kalambigitan sa imong trabaho. Gikinahanglan sab nga ang imong huna huna limpyo ug focus sa inyong mga gustong buhaton.

 7. Hilota ang panag-away

  Sa usa ka relasyon, di kalikayan ang away o adunay mga butang nga di kamo magkasinabot. Kini mosukod sa inyong pagmahal ug pagsabot sa usag-usa. Angay nga usa kaninyo ang mobuhat og lakang aron mahilot ang unsa man nga problema ninyo. Kinahanglan nga mag-estorya kamo aron mahatagan og katin-awan tanan.

 8. Magsabtanay

  Sayon sabton apan lisod buhaton. Normal ra sa relasyon ang panaglalis o panag-away. Di kini malikayan ug daw wala tay kontrol niini busa, importante nga magpaubos kita kanunay. Gikinahanglan nga mo hatag og pagsalig sa hinigugma aron mahibaw-an nga tiunay ang lihok nga imong gipakita ug gipabati kaniya.

(Tinubdan gikan sa www.mindbodygreen.com / Faith Le­ceña, Marjorie D. Padin ug Joanna Marie A. Tejas CNU Communication Interns)