(Pasiuna: Ania ang apas-sumpay sa suliran nga gipadangat kanato ni Pedring XXX of Mawab mahitungod sa iyang suliran sa depresyon ug nangita siya og alternatibo nga pamaagi niini)

DEAR Pedring XXX of Mawab,

Sa niagi, atong gituki ang lain pang mga alternatibo nga pamaagi sa pagdumala niining depresyon. Ug karon, ato na usab kini nga pagasumpayan sa lain pang mga pamaagi sa pag-atake ning among suliran sa alternatibo nga rota.

15. Pagpainit

Ang pagpainit sa imong lawas makapakubos sa tensyon sa mga kaunoran ug mga kahingawa. Kini ang gisugyot sa bag-ong pagtuon. Ang pagbati sa kainit makapa bag o sa mga daloy o agos sa mga kaugatan nga mao ang naga kontrolar sa buot lakip na ang ni apekto sa mensahero sa kaugatan nga serotonin. Ang pagpainit mamahimong usa sa mga pamaagi nga ang pagpaugnat sa kusog ug sa pag inom og init nga tsa makapausbaw sa buot.

Gani, maskin lamang ang paghigda higda sa mga aplaya o pipila ka minuto sa sauna o pagpa-spa, kini makahatag ug pagbati sa pagka relaks o pagka maayo sa lawas.

16. Magkat-on kita ug meditasyon diha sa nahitabo karon

Kini ginahimo niadto sa mga Buddhist, apan, karon, ginahimo na usab sa kadaghanan partikularmente sa pagtambal sa kahingawa sa lawas. Ang akto sa pagpraktis niining klase sa meditasyon motugot sa usa ka tawo nga masinati ang tinuod nga esensya sa kada panahon sa panahon nga kini nagapanghitabo - inay kung unsa ang gihulat o gikahadlukan.

Sugdi lamang kining tanan pinaagi sa paghatag ug atensyon sa unsa ang naa kanimo karon nga walay dugang nga paghusga.

17. Pag-ginhawa ug pagpangutana

Pangutan-a ang imong kaugalingon og simple nga mga pangutana samtang nagapraktis ka og mga pag-ehersisyo sa pagginhawa. Himoa kini pinaagi sa paglingkod sa komportable nga lugar, pagsirado sa imong mga mata ug puntinga kung unsa ang pamati nimo sa imong ginhawa nga nisulod ug nigawas sa imong lawas. Dayon, pangutan-a ang imong kaugalingon ug mga hilom nga mga pangutana samtang nagahatag ka ug atensyon sa imong ginhawa - susama sa mosunod:

- Unsa ang temperatura sa hangin nga nisulod sa imong ilong?

- Unsa ang imong pamati sa imong ginhawa samtang kini niguwa sa imong lawas?

- Unsa ang imong pamati sa hangin nga nisulod sa imong baga?

Apan, tungod kay daghan pa gayud kita og pagahisgutan, tuguti na usab ako nga pagasumpayan ta kini sa sunod nga asoy ning atong kolum. Hangtud na usab sa sunod!

Dr. Fritz

(Si Dr. Fritz Legarde Espedilla usa ka aesthetic dermatologist/surgeon ug clinical sexologist. Aduna usab siyay kahibalo sa hypnotherapy ug sa Medical Acupuncture. Usa usab siya ka personalidad sa radyo (dxAB 1296) nga sobra na sa dekada ug autor sa iyang libro nga "Healthy is Sexy Secrets ni Dr. Fritz". Alang sa inyong mga sulat-suliran, mamahimo kini ninyong ipadala sa Dear Dr. Fritz, c/o Sunstar-Davao Publishing Inc., Ebro-Pelayo Building, Jacinto St., Davao City, (former Department of Foreign Affairs office), across Ateneo de Davao University and beside Holy Child School of Davao, o i-e-mail kini sa dokfritz@yahoo.com. Ang dili magpamantala dili matubag!)