Alcea Maningo

Cangyan, Carmen, Cebu

HILOM nga gisundan nilang Madona ug Matilde si Mrs. Arlene Endab nga misulod sa bakanteng lawak-saringan. Nagaguyod si Mrs. Endab kang Elena, iyang paboritong pupil sa Santo Domingo Acade­my ning dakbayan. Ning sayong kahapunon kasamtangang nagtubag sa mga test paper sa achievemeng test ang mga tinun-an sa grade three

Si Madona, inahan sa iyang bugtong anak nga si Nonito, klasmet ni Elena. Si Matilde, lola sa iyang bugtong apo nga si Jasmine, klasmet gihapon ni Elena. Si Madona ug si Matilde maoy nag-isip mga yaya sa duha ka bata.

Ang mga ginikanan ni Elena adunahan ug dagko og hinatagan nga donasyon ngadto sa tunghaan. Busa, ang tagdumala sa eskuylahan nag-ila og dakong utang kabubut-on sa pamil­ya ni Elena. Si Elena dili maoy pinaka-brayit nga tinun-an sa klase, apan gusto sa mga magtutudlo niya nga siya gayud ang mo-number one.

Way kalibutan si Mrs. Endab nga nagpahipi sila si Madona ug Matilde sa pultahan sa lawak-saringan nga ilang gisudlan ni Elena. Nakita kaayo nilang Madona ug Matilde ang gibuhat ni Mrs. Endab ug ni Elena. Gi-doktoran ni Mrs. Endab ang answer sheet ni Elena. Dili baya bogo kaayo ang mga klasmet ni Elena nga wala makasabot kon nganong kini gipatawag man sa maestra atol sa tunga-tu­nga sa panahon sa eksamin. Unsa may

tuyo ni Mrs. Endab sa pag-disturbo sa bata panahon sa eksamin?

“Klaro kaayo, uy, ang gibuhat nga anomaliya ni Mrs. Endab,” hunghong ni Madona sa dunggan ni Matilde.

“Bitaw,” sanong ni Matilde.

Nakapanglingo-lingo na lamang ang duha ka mga yaya. Mibalik sila sa ilang lingkuranan sa dapit nga gitagana alang sa mga yaya sa mga bata.

“Maestra nahimong doktora!” bagulbol ni Madona. “Asa ka mangahoy ana?”

“Mao gyud!” ni Matilde. “Anhi ra dinhi, ning eskuylahana.”

“Apan sa kapulihay, sila ra may magbasol ana. Inig-abot sa hayiskol o kolehiyo anang Elena, molutaw gyud nga kulang siya sa iyang nahibaw-an, kay nagsalig ra man sa iyang maestra nga modoktor sa iyang mga grado,” matod ni Madona nga mitan-aw sa nagkisdong nga nawong ni Matilde.

“Ang ako lang nabalak-an kon unsay gibati sa ubang mga tinun-an, nga harap-harapan na mang gipakita nila nga gitabangan sa maes­tro ang celebrity pupil panahon sa eksamin,” ni Matilde nga mipaburot sa iyang mga aping. “That’s plain and simple cheating initiated by the teacher herself. What kind of values will the children learn?”

Nagtinutokay sila si Madona ug si Matilde. Unya nagdungan silag panghupaw. (KATAPUSAN)