KULTURA na sa matag Pinoy nga ganahan og horror movie, bias ko kay ganahan ko og horror itandi sa action movies, tungod siguro ni sa impluwensiya usab sa relihiyon.

Showing na karon ang “Insidious: Chapter 3.” Kon nagsunod ka sa maong salida, ma-excite ka motan-aw sa prequel niini.Lahi sa mga nangagi nga estorya sa maong salida, karon kay kalit ang pagpanghadlok nga gitanyag sa direktor niini nga si Leigh Whannell.

Dili siya matawag nga sumpay nga estorya sa chapter 2 apan anaa gihapon si Lin Shaye nga maoy nagdala sa karakter ni Elise Rainer, ang spiritualist ug ang banggiitan ug gamhanan nga makakita ug makaadto sa laing kalibutan diin ngitngit ug adunay mga kalag.

Pareho sa mga niagi nga chapter, ang karakter ni Elise mao ang pagtabang sa spiritual nga panginahanglan sa laing tawo. Tungod niini nagkaila sila ni Quinn Brenner kinsa gidala sa maanyag nga si Stefanie Scott.

Gustong mahibaw si Quinn kon ang inahan ba gyud niini nga si Lilith kinsa mipanaw na ang nagsige og paramdam kaniya.

Si Elise kinsa nihunong na sa iyang traba­ho isip spiritualist, gaduha-duha pagtabang kang Quinn tungod sa hagit sa usa ka ba­baye nga espirito kaniya nga patyon siya kay naengkwentro na niya sa chapter 1 ug 2.

Naligsan si Quinn ug sa pipila ka segundos nga namatay. Kini ang katunga sa iyang kalag gikuha sa demonyo nga ginganlan og “The Man Who Can’t Breathe.” Kalit nga pag­kaligis ang nahitabo kang Quinn ug makurat ka nga adunay dala siyaget.

Maayo sad gyud ning sound effects, mopakulba sa mananan-aw sa, maka-pasyaget pa.

Nabuhi ra hinuon kini apan wala na kini makalakaw ug gisemento ang duha niini ka mga tiil.

Sukad nga dili na siya makalakaw nagsunod-sunod na usab ang pagpakita sa demonyo niya. Dinhi nakaamgo siya nga dili gyud diay ang iyang inahan.

Tungod niini gisultihan ni Quinn ang iyang amahan nga si Sean Brenner kinsa gidala ni Dermot Mulroney kabahin ni Elise aron usab nga mangayo og tabang.

Misugot si Elise human usa usab ka kaila niini nga spiritualist ang nisulti kaniya nga dili siya dapat mahadlok sa babaye nga mihagit kaniya ingon man nga mas kusgan ang buhi susama kaniya.

Gipakita sa ilang panag-estorya ang mga hulagway sa natabangan niini nga anaa sa chapter 1 ug 2.

Didto na nagsugod ang pagtabang ni Elise sa pamilya Brenner ug didto usab niya nailhi ang inahan ni Quinn nga si Elise.

Usa ka lawak sa ibabaw niini nga anaay room no. 514 ma­o ang gigikanan sa itom nga es­pirito. Ug nganong sa room 514?, Kana may angay nimo nga ma­hibaw-an pinaagi sa pagtan-aw.

Sa laktod pagkaestorya nakuha pagbalik ni Elise ang kalag ni Quinn gikan sa demonyo ug sa tabang usab sa iyang inahan nga si Lilith.

Kon kuyaw ang imong gus­­­to, sulit ang “Insi­dious: Chapter 3.”

Ug tan-aw nako ug sa u­­bang mga mo­vieoers, anaa kini Chapter 4, ngano? Tan-aw lagi!