KARONG bulan sa Hunyo atong saulogon ang Father's Day ug gikatakda kini karong 21, ikatulong Domingo ning bulan.

Matag bulan usab sa Mayo atong gisaulog ang Mother's Day ug susama sa atong paghatag og honor sa atong mga inahan ato usab nga hatagan og labing importansya ang atong mga amahan kinsa maoy gitawag nga haligi sa pamilya.

Dako kaayo ang papel sa amahan sa usa ka pamilya, tungod kay ang iyang unang papel mao ang pag-provide aron mabuhi ang pamilya.

Matag Father's Day dili nako matukib ang akong kamingaw sa alang sa akong amahan kinsa nag-una una ng og panaw ngadto sa laing kalibutan.

Niadtong Hunyo 10, among gisaulog ang 12 ka tuig na nga pagkawala sa akong amahan apan bisan sa maong kadugayon wala siya mawala sa akong hunahuna ug nagpabilin ang iyang mga makamingaw nga presensya dihang niadtong buhi pa sya.

Sama sa atong mga inahan, ato usab nga hatagan og labing importansya ang atong mga amahan tungod kay dili kita mahimong kita kong wala sila.

Ug sama sa atong inahan, dili nato mahimong ibaylo sa lain ang atong mga amahan. Ug alang kanako, kong hatagan ko og higayon pagpili sa mahimo nakong amahan... susama sa akong inahan, ang akong amahan gihapon ang akong pilion.

Busa kadtong mga anak nga sa pagka-karon nagtuo nga wala nila nahatagan og hingpit nga pagtagad ang ilang mga amahan karon na ang panahon nga inyo kining himuon.

Kini tungod kay wala kita masayod kanus-a lamang kita taman dinhi sa kalibutan. Mahimo kitang mga anak ang ma-una o ang atong mga amahan, sama kanako nga wala nay amahan karon.

Dili sayon nga wala na kitay amahan, busa karon pa lang ato silang panggaon ug ipabati kanila kong unsa sila ka importante alang kanato.