MIKUNOP na ang pagpangobkob og bulawan ilawom sa yuta. Sagang kini sa katalagman. Dunay dapit nga walay nangahas sa pagpasipala kay mahiagom sa kapintas sa dili ingon-nato nga linalang. Sama sa gingharian sa negosyanting engkantada nga si Maria Tang-an nga nagpuyo sa Tulo-tulo, Cabagdalan, Balamban. Siya ang naghari sa kasapaan ug kabukiran. Nagbantay sa kinaposoran sa kalibotan silbing isla sa paraiso diin ang Cabagdalan maoy kasing-kasing sa Sugbo. Dapit nga anaa ang gasa sa kinabuhi, kinaadman, matuod nga Hardin sa Eden ug sagradong lugot nga nag-ambo sa sapa sa tiilan sa bukid. Sa ubos nag-ambak ang tubig sa Mahanginhangin nga maoy grahianan sa bulawang barko sa engkantada o katingalahang barko nga molagbas sa kahanginan, motadlas sa kasapaan ug motidlom sa kadagatan sama sa submarino ubos sa pagtimon sa mga mantaga, dolpin ug uban pang linalang pinangulohan sa amahan sa engkantada nga si Filemon o Solomon. Didto sa Tuburan dunay nakamatikod sa maong barko nga ginganlan og Don Joaquin. Si Maria Tang-an daghan og ngalan ug lugar nga gipuy-an. Tawgon usab siya og Maria Cacao kay nanag-iya og halapad nga plantasyon sa cacao nga ibiyahe sa US karga sa bulawang barko. Maria Makiling o Maria Sinukuan sa Luzon, ang maanyag nga nagpuyo sa tiilan sa bukid. Maria Benita kay naggilak-gilak ang alahas ug sapot. Maria Capra nga nagpakalanggam nga nakit-ang nagsakay sa bao nga mitabok sa Mananga river sa Talisay. Maria Anabe o Siring nga mahimong kataw. Reyna Engkantado sa habog ug nag-atbang nga bato sa Marmol, Tuburan nga hulamanan sa mga sapot sa kasal ug kagamitan sa kusina kon dunay okasyon.

Sa 1932, grupo sa US Navy pinangulohan ni Bolanton nangabot sa Combado, Cantuod, Balamban subay sa sapa. Naghatod sa mga yawe nga nalimtan ni Maria Tang-an samtang nangompra og dinosinang sakyanan didto sa Detroit, US. Wala nila ikabagat kay usa diay ka engkantada. Dalang panuki-duki misulay sila sa pagpangalot og bulawan ug pagpamusil og mga unggoy apan gipakgang sa mga katingalahang linalang. Gipasidan-an nga dili pahilabtan aron dili mahiagom og lunop nga mosanap sa kasikbit nga mga dapit. Misibog sa kahadlok ang mga Amerikano. Misunod ang mga sundalong Hapon sa 1942 panahon sa World War II pinangulohan ni Heneral Tomoyuki Yamashita. Giilog sa mga gamhanang linalang nga mga sakop ni Maria Tang-an ang dalang mga budha ug binaritang bulawan. Gibutad ilawom sa sapa hinungdan nga ang maong dapit gidungog sa Yamashita treasure. Giingon nga ang gipuy-ang mga gingharian ni Maria Tang-an ikapanag-ing sa Seven Wonders of the World nga mao ang Coloseum, Italy; Chichen Itza, Mexico; Taj Mahal, India; Machu Picchu, Peru; Petra, Jordan; Christ Redeemer, Brazil ug Great Wall, China. (csa_1156@yahoo.com/0905-250-4643)