DALI rang makita ang buling sa puting’ sapot sama sa sayop nga mas unang madiparahan kaysa mga maanindot nga binuhatan. Mao ni ang tagawtaw ni Claire ngadto sa iyang inahan sa nagdalaga pa siya ug misaad sa iyang kaugalingon nga dili kini niya sundon aron dili magrebelde iyang mga anak puhon.

Idol ni Claire ilang silingan kay positibo kining modala sa pagdisiplina sa iyang mga anak ug tagsa ra kini niyang madunggan nga magsiyaok ug mangasaba’g pakauwaw. Ang resulta, ang mga anak niini mga puros dalaygon kay gawas nga mga buotan, matinahuron, sulundon ug maayo’g pamatasan. Mao sab kini rason nganong positibo ang pagtan-aw sa mga bata hangtod sila midako ug nangahuman sa ilang pagtuon.

Sa dihang nagminyo na si Claire ug nakabaton og unom ka anak dala ang kapid, nakalimot na siya sa iyang kaugalingong panaad. Nagsugod na iyang kalbaryo ug nahimo nang bungangera. Way undang ang pagyawyaw, murag machine gun nga magsegi og ratatat!

Usa ka adlaw, iyang gi-record iyang kaugalingon pimulungan ug tulumanon gikan sa iyang pagmata hangtod alas 7:00 sa buntag aron iyang matino kon tinuod ba gayod ang sulti sa iyang mga kabanay nga nagger siya.

Paglakaw sa tanan unya siya na lang usa ang nahabilin, nagkatawa siya nga naminaw sa iyang kaugalingon kay siya ra man sa’y miguba sa iyang panaad nga magyaw-yaw sa mga butang nga dili kinahanglang paningtan ug kasab-an. Nasurprisa siya kay mas daghan ang bati nga mga pulong nga nangguwa sa iyang baba murag walay nahimong maayo iyang mga kabanay. Sakit ug negatibong mga pulong sama sa ‘Undanga na!’, ‘Ayaw’g hikapa ang stereo’, ‘Ayaw!’, ‘Dili pwede’, Usbon gali na nimo!, ug uban pang mga pagpanghadlok/hulga nga nakapa-ubos sa pagtan-aw sa bata sa ilang kaugalingon.

Dinhi nahinumdom siya sa ilang silingan nga naggamit og positibong mga pulong sa buhat-disiplina. Imbis mo-ingon ‘ayaw’g hikapa ang stereo, mo-ingon … ‘anak, naminaw raba ko adtong estasyonana, mahimo bang imong ibalik og pangita ang dial?’ Imbis masuko, gihatagan hinuon og dereksyon ang bata kon unsaon. Imbis deretso sab og balibad, hatagan hinuon kini og dereksyon o tudluan.

Hinayhinayan pag-gamit ang 10 to 1 Rule-pasa­bot 10 ka mga maanindot nga pulong ug buhat ang ibaylo sa 1 ka bati nga binuhatan. Kon naay gibuhat ang bata panaglitan nga dili maayo, mangita og 10 ka paagi nga makahatag og maanindot nga binuhatan ug didto buyluhan sa paghatag ug pagdayeg bisag unsa ka gamay nga nahimong butang o aksyon sama sa pag hawok, pag-kidhat, paghatag og pagtugot, pag-gakos ug uban pa nga makapalagsik sa bata pagbuhat og maayo.

Ang paghatag og positibong mga pulong ug buhat dili mapalit og sapi apan maoy yawe sa pagpa­sabot sa mga bata nga ang kitang ginikanan kanunay nga nagpaluyo kanila.