USAHAY matingala kita ug makapangutana sa kaugalingon ngano ug paunsa sila miabot sa atong kinabuhi, nga sila usahay ang naghatag og dugang kalagsik ug kadasig sa atong kaugalingon -- sila ang atong mga suod nga higala.

Makonsidera nato nga sila ang mga tawo karon sa atong kinabuhi, kinsa mipatigbabaw sa kantang "Life Begins at 40" nga gikanta ni John Lennon, gihatagan og kinabuhi sa pagtagik ni Ringo Starr nga misikat niadtong dekada 80.

Ang kabataan karon daw wa gyud sila kadungog niini nga awit, apan daghan sa atong mga inahan ug amahan, iyaan ug uyoan, tiyo ug tiya ang mopalihok sa tiil, mopadala sa dagan sa musika, kung ila kining madungog.

Gani una ko kining nadungog ug nasumpay gilayon ang akong hunahuna ngadto sa akong maayong mga barkada nga kalit ningbutho sa akong kinabuhi sa akong edad karon nga 28.

Si Andot 47, si Jason 29, si Jaypee 35, si Brady 34, si Kenneth 34, si Reggie 25 ug si Doktora 49, sila ang mga magtutudlo nga bag-uhay lang ming-abot sa akong kinabuhi nga sarang naghatag og di matukib nga kalingawan diha sa pakatawa kung kaming tanan mag-uban, sila ang naglangkob sa among gitawag nga klinika sa pakatawa.

Hinuon sa among grupo, duna pay 20's pero ang hunahuna anaa na sa 40's, gani usahay maghisgut mi sa mga kagahapon nga maoy nakapagilok sa among mga galamhan --ang resulta manakiki.

Giingon man god nga kung ang edad moabot na sa 40, diha na magsugod nga atong mahinuklogan ang mga panghitabo sa atong kinabuhi gikan sa kabatan-onan.

Angay kining pangandaman nga edad tungod diri nato masayran ug masumada ang kinatibuk-ang panghitabo sa atong kinabuhi, diin ang pinakasadya nga kaagi ang atong punay nga hunahunaon.

Ang maong tuig, makonsidera sa uban nga maoy behikulo sa pagbiyahe sa mga umaabot pa nga mga katuigan sa kinabuhi sa tawo, nga magpahimangno kanato sa paghimo pa og mga maayong butang sa palibot nga kahimut-an sa atong mga kaubanan.

Giingon sa pagtuon, nga lahi na ang dagan sa maong edad diin naghuna-huna na ang tawo niini kung paunsa pa niya mapasadya ang kaugalingon uban sa mga nagtubong 20's ug 30's nga iyang mahimamat diha sa kulokabildo sa mga kinaadman ug mga kasinatian sa kinabuhi.

Sa akong, mga higala, karon, nagmalaumon ako nga bisan sa pagputi sa mga buhok ug bisan sa pagka-opaw, padung sa pagsungkod ug bisan sa paglubog sa lawas sa katiguwangon, mailhan namo ang tagsa-tagsa pinaagi sa paglab-as sa mga masadya nga kagahapon nga among nasugdan taliwala sa edad nga kuwarenta.

Di lang sa maong edad mabati ang tiunay nga kalipay sa kinabuhi, kini makita ug makaplagan pinaagi sa atong way-hunong nga pakighigala sa mga tawo nga sa atong tan-aw dunay mga maayong ihatud diri nato.