TUNGOD kay Father’s Day man ugma, akong gipasuwat akong mga tinun-an og love letters dili para sa ilang mga uyab kundi para sa ilang mga pinalanggang amahan atol sa gipaabot nga kasaulugan.

Tuod man, nag-iyahay og duko-suwat ang mga estud­yante. Apan wa buy-i sa akong mata si Alaine (tinuod ngalan gitago) kay gawas nga alingasa siya sa iyang gilingkuran, walay sulod iyang papel hangtod mi namuhi mao nga ako siyang giduol ug gipangutana. Tubag ni Alaine nga bug-at iyang buot ug wala siya gana maghimo og suwat kay dili man sila close sa iyang papa nga usa ka seaman. Wala siya’y nindot nga masulti ni-ini.

Kahinumdom siya nga sa gagmay pa sila igo ra siyang mangumusta dayon daklit og pahinumdom nga magpadala og walking-talking doll ug mga stokolate. Wala siya kasuway nga naka hisgot siya’g mga problema sa iyang pagtuon, mga bag-ong higala, kalihukan sa eskwelahan kay iyang huna-huna dili kini importante para sa iyang papa.

Misamot kini dihang nauli iyang amahan sa wa pay oras kay nadisgrasya sa barkong gisakyan ug dili na makabalik og panakay. Wala siya malipay kay paminaw niya nagpabug-at ra kini sa ilang kahimtang og samot labi na kay wala nay madalit sa lamisa ug sa ila pang adlaw-adlaw.

Tungod adto, wala na lang nako siya pugsa pagpasuwat.

Sa pagbalik sa klase sunod ugma, nahibulong ko kay taas man ang gisumitir ni Alaine nga suwat. Sa akong pagpangutana mipadayag siya og nagpasa­lamat kay nakabuhi na iyang dugay na nga giluom nga pagbati.

Sa iyang pag-uli human sa klase, nadungog niya iyang amahan nga nagmaoy human naka-inum. Didto nangguwa og giyagyag sa amahan ang iyang tanang sentimento ug kahiubos.

Matod sa iyang papa, dili matukib ang pag-antos nga iyang na-agian gikan sa pagkaon og frozen foods nga halos wa nay lasa, emotional torture nga iyang gibiyaan iyang mga anak sa puya pa hangtod na lang nanagko nga sa picture ra niya igkita, ang kalipay sa kada suwat nga iyang madawat, ang mga kasakit apil ang nabuntisan nilang kinamaguwangan nga bata pa ug pagkamatay sa ilang kinamanghuran nga lalaki, ang iyang Junior, nga wala gali niya mahatod sa lub­nganan kay ana-a man sa siya sa tunga-tunga sa dagat naglawig pagka hitabo.

Murag gilubag ang iyang kasing-kasing sa ka-uwaw samtang naminaw sa pikas lawak. Didto nagsugod og tulo ang luha ni Alain samtang naghimo sa iyang suwat.

Seguro ko pag-uli ni Alaine dunay panagsukli-ay sa pulong sa gugma nga mahitabo. Sa bisperas sa Father’s Day, hagiton ko kamo sa pagahin og panahon sa paghatag og hugot nga gakos ug timbaya sa tawo nga maoy haligi sa atong tagsa-tagsa ka pinuy-anan.

Happy Father’s Day!